نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتقای رتبه دو نشریه علمی "به زراعی کشاورزی"و "تولیدات دامی" پردیس ابوریحان در رتبه بندی جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ارتقای رتبه دو نشریه علمی "به زراعی کشاورزی"و "تولیدات دامی" پردیس ابوریحان در رتبه بندی جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری


با توجه به گزارش معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بر اساس نتایج ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی در سال ۱۳۹۸ که اخیراً منتشر شده است، جایگاه نشریه "به زراعی کشاورزی" از رتبه C در سال ۱۳۹۶ به رتبه الف و همچنین مجله"تولیدات دامی" از رتبه C در سال ۱۳۹۶ به رتبه ب ارتقا یافته است.

لازم به ذکر است در بین تمام نشریات گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، صرفاً این دو نشریه مفتخر به ارتقای رتبه شده‌اند.