نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارائه درس اختیاری مشترک"سواد مالی و اقتصاد فردی"

ارائه درس اختیاری مشترک"سواد مالی و اقتصاد فردی"


 
احتراماً به استحضار می رساند درس اختیاری مشترک "سواد مالی و اقتصاد فردی" به شماره درس ۱۱۲۰۰۳۴ به ارزش دو واحد در مقطع کارشناسی به صورت الکترونیکی با جزییات زیر در سامانه جامع آموزش برای نیمسال ۴۰۰۱ ارائه شده است.
 
زمان برگزاری کلاس درس: گروه یک: دوشنبه ساعت ۱۶-۱۴ و گروه دو: دوشنبه ساعت 18-16
 
تاریخ برگزاری امتحان: پنج شنبه ۲۳/‏۱۰/‏۱۴۰۰  ساعت ۱۰-۸
 
استاد محترم درس: جناب آقای دکتر سیدمهدی ناجی اصفهانی