نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارائه درس اختیاری مشترک"سواد مالی و اقتصاد فردی"

ارائه درس اختیاری مشترک"سواد مالی و اقتصاد فردی"


درس اختیاری مشترک"سواد مالی و اقتصاد فردی" به شماره درس ۱۱۲۰۰۳۴ به ارزش دو واحد در مقطع کارشناسی به صورت الکترونیکی با جزییات زیر در سامانه جامع آموزش برای نیمسال ۳۹۹۲ ارائه شده است.
 
زمان برگزاری کلاس درس: سه شنبه ساعت ۱۸-۱۶
 
تاریخ برگزاری امتحان: پنج شنبه ۱۰/‏۰۴/‏۱۴۰۰  ساعت ۱۰-۸
 
استاد محترم درس: جناب آقای دکتر سیدمهدی ناجی اصفهانی