نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره خدمات پژوهشی

اداره خدمات پژوهشی


 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره های تماس پست الکترونیکی

عادل اسدزاده

رئیس اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه دانشکدگان ابوریحان

 

021-36041006

021-36040904

021-36040746

داخلی سانترال:

104

نمابر:

021-36040746

 

داخلی مسئول دفتر: 101

 

asadzade@ut.ac.ir
  فاطمه جعفری

 

کارشناس امور پایان نامه ها و رساله ها، امور گرنت، مسافرت علمی، فرصت مطالعاتی، ماموریت پژوهشی و جشنواره پژوهش دانشگاه

 

داخلی سانترال:

106

fa.jafari@ut.ac.ir
  رضوانه مومنی

 

کارشناس نشریات تخصصی

 

داخلی سانترال:

105

abujournal@ut.ac.ir

rmomeni@ut.ac.ir

 

شرح وظایف:

اداره امور پژوهشی و ارتباط با صنعت/جامعه دانشکدگان ها و واحد های مستقل یکی از پر مسئولیت ترین ارکان واحد های مستقل بحساب می‌آید که مستقیماً زیر نظر معاون پژوهش و فناوری دانشکدگان و با هماهنگی امور و حوزه پژوهشی دانشگاه، شامل تدارک، پشتیبانی، و نظارت بر کلیه فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پژوهش‌های کاربردی، پژوهش ها در سطح کلان و ملی، فعالیت‌ها و رخداد‌های علمی اعضاء هیئت علمی و پژوهشگران را بر عهده دارد. در این راستا، این حوزه با توجه به زمینه‌های فراهم شده، و با تبعیت از قوانین و مقررات اداری-مالی و آموزشی و پژوهش دانشگاه، اقدام به حمایت مادی و معنوی از فعالیت‌های پژوهشی در قالب موارد ذکر شده در ذیل می‌نماید:

 

 1. تلاش در جهت تعمیق ارتباط صنعت، جامعه و دانشگاه منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
 2. همکاری در تدوین و بازنگری دوره‌ای مقررات و آئین نامه­های حوزه پژوهشی که در هر دوره 5 ساله و حتی بر حسب ضرورت در زمان های مناسب و ارائه پیشنهاد آن به شورای پژوهش و فناوری دانشکدگان.
 3. جمع­آوری، سازماندهی و تهیه اطلاعات آماری فعالیت‌های مختلف پژوهشی دانشکدگان و ثبت در سیستم Rtis
 4. گزارشگیری و استخراج موارد تشویق اعضای محترم هیات علمی برای انتشار مقالات در مجلات معتبر علمی و پژوهشی، JCR و ISI  و کتاب در انتشارات معتبر وابسته به دانشگاههای دولتی و بین المللی از سامانه .
 5. انجام امور طرح‌های کاربردی اعضای محترم هیات علمی.
 6. انجام امور پذیرش داوطلبین پسادکتری برای دوره های کوتاه مدت یکساله و بلند مدت دو یا سه ساله
 7. انجام امور ارتباط بیشتر دانشکدگان با دانشگاه‌های معتبر داخلی در راستای انجام پروژه‌های مشترک.
 8. پیگیری و انجام امور طرح های بنیادی اعضای هیات علمی .
 9. پیگیری طرح های نوع ششم دانشجویان تحصیلات تکمیلی .
 10. انجام امور برگزاری سمینار­های دوره­ای و فصلی وسخنرانی علمی پژوهشگران و اعضای هیات علمی در دانشکدگان
 11. همکاری در برگزاری سالیانه جشنواره پژوهشی دانشگاه برای معرفی پژوهشگران برتر هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی.
 12.  انجام امور برگزاری کارگاه‌های مهارتی و تخصصی متقاضیان.
 13. تلاش برای جذب حمایت مالی هزینه‌های پروژه‌های دانشجویی کارشناسی­ارشد و دکترای دانشکدگان از مراکز صنعتی و موسسات برون دانشگاهی
 14. صدور کفایت نامه مقالات مستخرج از رساله دانشجویان مقاطع دکترای تخصصی جهت احراز دفاع از رساله
 15. تهیه و تدوین برنامه پژوهشی و فناوری دانشکدگان و ارایه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت و ارسال این برنامه ها به حوزه پژوهشی و فناوری دانشگاه
 16. همکاری و هماهنگی خرید تجهیزات و توسعه آزمایشگاه های دانشکدگان و آزمایشگاه مرکزی
 17. انجام امور مربوط به قطب های علمی
 18. انجام امور مربوط به هسته های پژوهشی و موسسات پژوهشی نوع اول و دوم
 19. ثبت کلیه های گزارش های موسسات تحقیقاتی و آزمایشگاهها و شناسنامه و کد گزاری آنها و ارسال گزارش شش ماهه به شورای پژوهش و فناوری دانشکدگان
 20. انجام امور عقد قراردادهای پژوهشی و تحقیقات علمی
 21. تهیه و تنظیم صورتجلسه کمیته های مصوب دانشکدگان و پیگیری موارد آنها
 22. کنترل و نظارت بر فرایند انجام طرح های پژوهشی مصوّب دانشکدگان
 23. تهیه و تنظیم برنامه های سالانه و تقویم اجرای فعالیت های حوزه پژوهشی دانشکدگان
 24. پیگیری در خصوص صدور ابلاغیه پایان نامه‌های مصوب و ارسال ابلاغیه به مجریان آنها
 25. تهیه و گزارش صورت اجناس و اموال مربوط به طرح های مصوب پژوهشی و مطابقت فاکتورهای طرح های تحقیقاتی با اصل پرپوزال
 26. تهیه قرار داد طرح های تحقیقاتی کاربردی و اخذ گزارش نهائی آنها
 27. ارسال پرپوزال طرح های پژوهشی به صندوق حمایت از پژوهشگران و صندوق پژوهشگران ریاست جمهوری
 28. انجام امور مربوط به تالیف و ترجمهء کتب اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 29. پیشنهاد برگزاری جلسات شورای پژوهش و فناوری و دیگر کمیته های مصوب دانشکدگان
 30.  انجام امور برگزاری نمایشگاه ها و فن بازار ها
 31. انجام امور مربوط به نشریات تخصصی دانشکدگان