نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره حراست

اداره حراست


معرفی کارکنان اداره حراست

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره تماس و نمابر پست الکترونیکی
   سعید پیروزی مسئول حراست

021-36041373

-
   سید محمد مهدی نبوی کارشناس حراست

021-36041373

-
   مرتضی امیری نیک - - -
   اصغر برزین - - -
   رضا اسانلو کبودگنبد - - -
   سلمان اسمعیلی دیزکوهی - - -
   مهدی باباملکی - - -
   حسن هداوندی - - -
   جلال پازوکی - - -
   اصغر جوادی کما - - -
   احمد حسین زاده - - -
   قاسم حسینی - - -
   شاه طهماسب ذوالفقاری - - -
   علیرضا رضایی - - -
   مهدی رضاییان - - -
   محمد علی سرائی - - -
   حمیدرضا سیلسپور - - -
   ماشااله شاه حسینی - - -
   محمدرضا عاشوری - - -
   مختار عباسی پیرسرایی - - -
   ابراهیم عرب - - -
   سعید کردبچه حصارکلک - - -
   محمد علی محمدپور - - -
   علی رضا محمدی - - -
   حسن مدرس فرد - - -
   امیر مزینانی - - -
   سید حجت موسوی شکیب   - -
   ابراهیم وطن دوست - - -
   رضا پازوکی - - -