نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره حراست

اداره حراست


 

معرفی کارکنان اداره حراست

 

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس پست الکترونیکی
   سید محمد مهدی نبوی کارشناس حراست

021-36041373

-
   مرتضی امیری نیک - - -
   اصغر برزین - - -
   رضا اسانلو کبودگنبد - - -
   سلمان اسمعیلی دیزکوهی - - -
   جلال پازوکی - - -
   قاسم حسینی - - -
   شاه طهماسب ذوالفقاری - - -
   علیرضا رضایی - - -
   ماشااله شاه حسینی - - -
   مختار عباسی پیرسرایی - - -
   سعید کردبچه حصارکلک - - -
   محمد علی محمدپور - - -
   حسن مدرس فرد - - -
   امیر مزینانی - - -
   سید حجت موسوی شکیب   - -
   رضا پازوکی - - -
   محمد خدایاری - - -
   حسین هداوندی - - -