نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات


 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت شماره های تماس پست الکترونیکی

 

سعادت ساریخانی

ریاست اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

021-36041281

saadat.sarikhani@ut.ac.ir

 

مهدی اکبرلو

 

کارشناس مرکز

 

021-36041281 makbarlo@ut.ac.ir

 

عبدالرحمان حسینی

 

کارشناس مرکز

 

021-36041281 ab.hosseini@ut.ac.ir

 

حسین امجدی

 

کاردات مرکز 021-36041281 amjadi.hosain@ut.ac.ir