نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اختتامیه جشنواره تئاتر استان تهران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پردیس ابوریحان برگزار شد.

اختتامیه جشنواره تئاتر استان تهران با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پردیس ابوریحان برگزار شد.


معاونت دانشجویی و فرهنگی