نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ابلاغیه در خصوص نشریات دانشجویی دانشگاه تهران

ابلاغیه در خصوص نشریات دانشجویی دانشگاه تهران


نظر به مصوبه شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی و طبق تبصره ۲ مکرر ماده ۱ شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران مسئول نشریات دانشگاهی در کمیته‌های ناظر بر نشریات دانشگاه‌ها و شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ملاک نشریه فعال ثبت در سامانه جامع نشریات دانشجویی apmsrt.ir است.
1.کلیه صاحبان امتیاز، مدیران مسئول و سردبیران هرکدام به صورت مجزا اطلاعات کامل نشریه خود را در سامانه جامع نشریات دانشجویی apmsrt.ir ثبت کنند.
2.بعد از ثبت در سامانه کد ملی شخص به ایمیل studentpress@ut.ac.ir ارسال گردد تا توسط کارشناس نشریات دانشجویی مورد تائید قرار گیرد و ثبت نهایی صورت پذیرد.
3.بعد از دریافت پیامک تأیید نهایی، مدیر مسئول می‌بایست با مراجعه به سایت، فایل نشریات و گواهی شرکت در دوره را بارگزاری نماید.
4.کلیه مدیران مسئول نشریات موظف هستند فایل نشریات خود را حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری به ایمیل studentpress@ut.ac.ir ارسال کنند.

لازم به ذکر است مدیران مسئول نشریاتی امکان شرکت در انتخابات کمیته ناظر، شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی و جشنواره تیتر و هر گونه فعالیت و اجازه نشر نشریه را خواهند داشت که اطلاعات کامل نشریه خود را در سامانه جامع نشریات دانشجویی apmsrt.ir ثبت کرده باشند و در غیر اینصورت نشریه غیرفعال اعلام می گردند.