معرفی


دبیرخانه دایمی نمایشگاه دستاوردهای اجرایی

دانشگاه ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری در حوزه

مدیریت سبز

 

ایمیل دبیرخانه: gui951112@gmail.com

 

  لینک عضویت در گروه نمایشگاه مدیریت سبز:

توجه: باتوجه به اینکه نرم افزار تلگرام مدام لینک ها را تغییر داده و لینک های قبلی را منقضی می نماید، خواهشمند است لینک جدید گروه را جهت عضویت انتخاب نمایید:

 https://t.me/joinchat/ByCdJz6lFrPkR5wPh3F9TA

 

  • جناب آقای دکتر غلامعباس اکبری

رئیس پردیس ابوریحان و مسئول برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در حوزه مدیریت سبز

  • جناب آقای دکتر جابر سلطانی

معاون اداری و مالی پردیس و مدیر اجرایی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در حوزه مدیریت سبز

  • جناب آقای دکتر مرتضی خشه چی

عضو هیات علمی گروه فنی کشاورزی و عضو کمیته در حوزه مدیریت سبز

  • جناب آقای مهندس محمد هادی نظری فر

کارشناس آزمایشگاه هیدرولوژی و عضو کمیته در حوزه مدیریت سبز

  • جناب آقای مهندس سید حسین امیری

کارشناس گروه آموزشی باغبانی و عضو کمیته در حوزه مدیریت سبز

  • جناب آقای مهندس رمضان روحی

رئیس اداره فنی و عضو کمیته در حوزه مدیریت سبز

  • جناب آقای علی اکبر سرایی

مسئول نقلیه و عضو کمیته در حوزه مدیریت سبز

  • جناب آقای سهراب خانمحمد

مسئول دفتر معاونت پشتیبانی و عضو کمیته در حوزه مدیریت سبز

شماره های تماس (دفتر مدیریت پردیس): 36040967 و 36040902 - 021

  • جناب اقای مجید جمارانی مهر

اپراتور مرکز خدمات رایانه ای و عضو کمیته در حوزه مدیریت سبز

  • جناب آقای منصور حاجی احمدلو

رئیس دفتر حوزه مدیریت و مسئول پشتیبانی برگزاری نمایشگاه دستاوردهای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در حوزه مدیریت سبز

شماره های تماس (دفتر مدیریت پردیس): 36040967 و 36040902 - 021

 

گالری تصاویر نمایشگاه مدیریت سبز: