اداره خدمات پژوهشی

 

رئیس اداره خدمات پژوهشی: عادل اسدزاده

ایمیل: asadzade@ut.ac.ir

شماره های تماس: 36040746 - 36040904 - 36041006 - 021

داخلی سانترال: 104

نمابر: 36040746 - 021

 

داخلی مسئول دفتر: 101

 


 

کارشناسان اداره خدمات پژوهشی (به ترتیب حروف الفبا):

 

 نام و نام خانوادگی ایمیل

شماره های تماس

(داخلی سانترال)

(سمت)           
                                                          

 فاطمه جعفری 

(کارشناس امور پایان نامه ها و رساله ها، امور گرنت، مسافرت علمی، فرصت مطالعاتی، ماموریت پژوهشی و جشنواره پژوهش دانشگاه)

  fa.jafari@ut.ac.ir

36040746 - 36040904 - 36041006

(106)

       

نرجس محمدی

(مسئول پی گیری تجهیز آزمایشگاه های پردیس

و دبیر کمیته نجهیزات پردیس)

 nmohamadi@ut.ac.ir

36040746 - 36040904 - 36041006

(216)

       

رضوانه مومنی

(کارشناس نشریات تخصصی)

abujournal@ut.ac.ir

rmomeni@ut.ac.ir

36040746 - 36040904 - 36041006

(105)