گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی

معرفی گروه

این گروه آموزشی تا قبل از سال 1376 با عنوان حفاظت نباتات فعالیت داشته و بعد از آن به گروه گیاهپزشکی تغییر نام داده است. از سال 1388 نام این گروه به گروه حشره شناسی و بیماریهای گیاهی تغییر یافته است. این گروه دارای 8 عضو هیات علمی می باشد که ضمن تدریس دروس مختلف در دو گرایش حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی به فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی اشتغال دارند. این گروه در حال حاضر در مقاطع تحصیلی کارشناسی (مهندسی گیاهپزشکی) و کارشناسی ارشد در دو رشته حشره شناسی کشاورزی و بیماری شناسی گیاهی دانشجو می پذیرد.

 

 

مدیر گروه: نوازاله صاحبانی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: بیماری های گیاهی، نماتدشناسی

پست الکترونیکی: sahebani@ut.ac.ir

مسئول دفتر: پروانه مشیری

تلفکس: 36040909 - 021

 

 

اعضای هیأت علمی (به ترتیب حروف الفبا)

حشمت اله امینیان (دانشیار)

تخصص: بیماری های گیاهی، توکسیکولوژی

پست الکترونیکی:  cv   haminian@ut.ac.ir


ارسلان جمشیدنیا (استادیار)

تخصص: اكولوژی و كنترل بیولوژیك

پست الکترونیکی: jamshidnia@ut.ac.ir


نوازاله صاحبانی (دانشیار)

تخصص: بیماری های گیاهی، نماتدشناسی

پست الکترونیکی: sahebani@ut.ac.ir


رضا صادقی (استادیار)

تخصص: سم شناسی و فیزیولوژی حشرات

پست الکترونیکی: rsadeghi@ut.ac.ir

 

 

کتایون خردمند (دانشیار)

تخصص: حشره شناسی کشاورزی، کنه شناسی

پست الکترونیکی: kkheradmand@ut.ac.ir


 شرزه ای

عباس شرزه ئی (استادیار)

تخصص: قارچ شناسی

پست الکترونیکی: asharze@ut.ac.ir


حمید قاجاریه (استادیار)

تخصص: حشره شناسی کشاورزی، سیستماتیک

پست الکترونیکی: hghajar@ut.ac.ir


شاهین نوری نژاد زرقانی (استادیار)

تخصص: ویروس شناسی و مهندسی ژنتیك

پست الکترونیکی: sh_nourinejhad@ut.ac.ir

 

فعالیت های پژوهشی گروه

مدیریت جامع آفات (IPM) خصوصا در محصولات گلخانه ای، کنترل بیولوژیک عوامل بیماری زا و حشرات مضر، بررسی توکسین های گیاهی، سیستماتیک حشرات، بیماری های پس از برداشت محصولات باغبانی، نماتدهای خسارت زای ریشه گیاهان، بررسی اثرات سموم بر روی آفات و عوامل طبیعی و تولید محصولات ارگانیک (بدون سم)

 

امکانات

آزمایشگاه بیماری های گیاهی، قارچ شناسی، نماتدشناسی، میکروبیولوژی، حشره شناسی، فیزیولوژی حشرات و سم شناسی، سیستماتیک حشرات، جانورشناسی عمومی، شناسایی و مبارزه با علف های هرز، بیواکولوژی، کنه شناسی، گلخانه و اینسکتاریوم

 

كارشناسان گروه

 

ابراهیم رئیس محمدی: کارشناس جانورشناسی و شناسایی و مبارزه با علف های هرز

eraism@ut.ac.ir

صدیقه سالمی معز: کارشناس سیستماتیک حشرات و اکولوژی

مهرنوش محمدی فر: کارشناس قارچ شناسی