اعضای هیأت علمی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

گروه آموزشی

(تخصص)

ایمیل

 تصویر

1

فاطمه آذری کیا

استادیار

فناوری صنایع غذایی

(کلوئیدهای غذایی و رئولوژی)

azarikia@ut.ac.ir

2

محسن ابراهیمی

دانشیار

علوم زراعی و اصلاح نباتات

(ژنتیک بیومتری)

mebrahimi@ut.ac.ir

 
3

محمد ابونجمی

دانشیار

فنی کشاورزی

(كیفیت سنجی غیرتخریبی محصولات كشاورزی فراصوت و صدا در كشاورزی)

abonajmi@ut.ac.ir

 

ابونجمی

4

بهزاد آزادگان

دانشیار

مهندسی آبیاری و زهکشی

(فیزیک و حفاظت خاک)

bazad@ut.ac.ir

 

5

علی اسدی الموتی

استادیار

علوم دام و طیور

(تغذیه نشخوارکنندگان)

a.alamouti@ut.ac.ir

 

6

احمد افضل زاده

استاد

علوم دام و طیور

(تغذیه نشخوارکنندگان)

aafzal@ut.ac.ir

 

7

غلام عباس اکبری

دانشیار

علوم زراعی و اصلاح نباتات

(فیزیولوژی گیاهان زراعی/ فیزیولوژی و تثبیت ازت/ تنش های محیطی غیرزنده/ تنش سرما/ تنش گرما/ تنش خشکی/ زراعت ارگانیک/ غلات/ دانه های روغنی)

ghakbari@ut.ac.ir

 

8

غلام علی اکبری

دانشیار

علوم زراعی و اصلاح نباتات

(فیزیولوژی گیاهان زراعی)

gakbari@ut.ac.ir

 

9

ایرج اله دادی

استاد

علوم زراعی و اصلاح نباتات

(اکولوژی گیاهان زراعی)

alahdadi@ut.ac.ir

 

10

فاطمه امینی

استادیار

علوم زراعی و اصلاح نباتات

(ژنتیک بیومتری)

aminif@ut.ac.ir

 

11

حشمت اله امینیان

دانشیار

حشره شناسی و بیماری های گیاهی

         (بیماری های گیاهی/ توکسیکولوژی) cv

haminian@ut.ac.ir

 

12

علی ایزدی دربندی

دانشیار

علوم زراعی و اصلاح نباتات

(ژتنیک مولکولی)

aizady@ut.ac.ir

 

13

محمدرضا بختیاری زاده

استادیار

علوم دام و طیور

(ژنتیک و اصلاح دام/ ژنتیک مولکولی/ انفورماتیک)

mrbakhtiari@ut.ac.ir

 

 

14

فاطمه بناءكاشاني

استادیار

علوم زراعی و اصلاح نباتات

(علوم علف های هرز)

benakashani@ut.ac.ir

15

محمد ابراهيم بني حبيب

دانشیار

مهندسی آبیاری و زهکشی

(هیدروانفورماتیک/ مدیریت منابع آب/ مهندسی رودخانه/ هیدرولیک محاسباتی/ سیلاب های واریزه ای)

banihabib@ut.ac.ir

 

16

سيدرضا حسن ‌بيگي

استاد

فنی کشاورزی

(صدا و ارتعاش روش اجزای محدود/ طراحی ماشین های كشاورزی)

rhbeigi@ut.ac.ir

 

17

ارسلان جمشیدنیا

استادیار

حشره شناسی و بیماری های گیاهی

(حشره شناسی کشاورزی گرایش اکولوژی و کنترل بیولوژیک)

jamshidnia@ut.ac.ir

 

18

سامان جوادی پیر بازاری

استادیار

مهندسی آبیاری و زهکشی

(آب های زیرزمینی)

javadis@ut.ac.ir

 

19

غلام رضا چگيني

دانشیار

فنی کشاورزی

(تخصص فناوری پس از برداشت فرآوری بسته بندی محصولات كشاورزی)

chegini@ut.ac.ir

 

20

علي اكبر ‌خادم

استاد

علوم دام و طیور

(تغذیه نشخوارکنندگان)

akhadem@ut.ac.ir

 

21

کتایون خردمند

دانشیار

حشره شناسی و بیماری های گیاهی

(حشره شناسی کشاورزی/ کنه شناسی)

kkheradmand@ut.ac.ir

 

22 شیرین هنربخش استادیار

علوم دام و طیور

(تغذیه طیور)

honarbhk@ut.ac.ir  

23

مرتضی خشه چی

استادیار

فنی کشاورزی

(مهندسی مکانیک/ تبدیل انرژی)

m.khashehchi@ut.ac.ir

 
24

شیرین دیانتی دیلمی

استادیار

باغبانی

(فیزیولوژی و اصلاح گل و گیاهان زینتی با تاکید بر اهلی سازی گیاهان بومی و ارکیده ها)

dianati@ut.ac.ir

  
 25  محمد دهقانی استادیار

 فناوری صنایع غذایی

(دینامیک، رباتیک، طراحی ماشین، کنترل و مکاترونیک)

 mudehghani@ut.ac.ir  
26

حسین رامشینی

دانشیار

علوم زراعی و اصلاح نباتات

(ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک)

ramshini_h@ut.ac.ir

 

27

علي ‌رحيمي ‌خوب

استاد

مهندسی آبیاری و زهکشی

(مدل های ریاضی)

akhob@ut.ac.ir

 

28

عباس روزبهانی

استادیار

مهندسی آبیاری و زهکشی

(برنامه ریزی و مدیریت منابع آب/ هیدرولوژی/ تحلیل ریسک و عدم قطعیت/ سیستم های آب شهری)

roozbahany@ut.ac.ir

 

29

محمودرضا روزبان

استادیار

باغبانی

(فیزیولوژی تنش های غیرزیستی/ پسته)

mroozban@ut.ac.ir

 

30

محبوبه زارع مهرجردی

استادیار

باغبانی

(مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی/ اهلی كردن و اصلاح گیاهان دارویی/ اصلاح سیر)

mzarem@ut.ac.ir

 

31

پیام زرافشان

استادیار

فنی کشاورزی

(دینامیك، كنترل و رباتیك)

p.zarafshan@ut.ac.ir

 

32

سيد احمد سادات ‌نوري

استاد

علوم زراعی و اصلاح نباتات

(ژنتیک و بیوتکنولوژی/ ایجاد مقاومت به تنش های غیرزنده (شوری) در گیاهان زراعی و دارویی)

noori@ut.ac.ir

  dr
33

جابر سلطانی

استادیار

مهندسی آبیاری و زهکشی

(هیدرولیک/ مدیریت منابع آب)

jsoltani@ut.ac.ir

 

34

الیاس سلطانی

استادیار

علوم زراعی و اصلاح نباتات

(علوم و تکنولوژی بذر/ مدلسازی گیاهان زراعی/ کلزا/ خردل وحشی)

elias.soltani@ut.ac.ir

  

35

سید مهدی شریعتمداری

مربی

فنی کشاورزی

shariatm@ut.ac.ir

 

36

سید داود شریفی

دانشیار

علوم دام و طیور

(تغذیه طیور)

sdsharifi@ut.ac.ir

 

37

علی شریف پاقلعه

مربی

فناوری صنایع غذایی

(شیمی فیزیك، طراحی و تهیه كاتالیست های پلی الفین ها پلی مریزاسیون اتیلن و پروپیلن در فاز گاز و مایع)

alisharif@ut.ac.ir

 

38

نوازاله صاحبانی

دانشیار

حشره شناسی و بیماری های گیاهی

(بیماری های گیاهی/ نماتدشناسی)

sahebani@ut.ac.ir

 

39

رضا صادقی

استادیار

حشره شناسی و بیماری های گیاهی

(سم شناسی/ فیزیولوژی حشرات)

rsadeghi@ut.ac.ir

 

40

عبدالرضا صالحی

دانشیار

علوم دام و طیور

(ژنتیک و اصلاح دام/ ژنتیک کمی/ ژنتیک مولکولی)

arsalehi@ut.ac.ir

 

41  سيدابراهيم هاشمي گرم دره  استادیار  

مهندسی آبیاری و زهکشی

(سيستم هاي زهكشي/ مدل­ هاي زهكشي/ مسائل زيست محيطي سيستم هاي زهكشي/ سيستم ­هاي آبياري/ مسائل زيست محيطي و آلاينده ها در كشاورزي)

sehashemi@ut.ac.ir   

 

42

مصطفی عرب

استادیار

باغبانی

(فیزیولوژی گیاهان زینتی)

mosarab@ut.ac.ir

 

43

اکبر عرب حسینی

دانشیار

فنی کشاورزی

       (فناوری پس از برداشت خشك كن ها)

ahosseini@ut.ac.ir

 

44          

 

45

شکوفه غضنفری

دانشیار

علوم دام و طیور

(تغذیه طیور)

shghazanfari@ut.ac.ir

 

46

 

 

     

 

47

علی فدوی

دانشیار

فناوری صنایع غذایی

(مهندسی ماشین های صنایع غذایی، طراحی بیوراكتور و گرمایش اهمی)

afadavi@ut.ac.ir

 

48

بهروز فوقی

مربی

علوم زراعی و اصلاح نباتات

(اصلاح نباتات)

bfoghi@ut.ac.ir

 

49

حمید قاجاریه

استادیار

حشره شناسی و بیماری های گیاهی

(حشره شناسی کشاورزی/ سیستماتیک)

hghajar@ut.ac.ir

 

50

مجید قربانی جاوید

استادیار

علوم زراعی و اصلاح نباتات

(فیزیولوژی گیاهان زراعی و دارویی)

mjavid@ut.ac.ir

 

51

سهیل کریمی

استادیار

باغبانی

(فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه/ پایه های درختان میوه/ پسته/ زیتون/ انجیر/ بادام)

skarimi@ut.ac.ir

 

سهیل کریمی - Copy

52

علی ماشاءاله کرمانی

استادیار

فنی کشاورزی

(فن آوری پس از برداشت، طراحی، ساخت و ارزیابی ماشین های کشاورزی، خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی، رابطه ماشین و خاک)

amkermani@ut.ac.ir

 

53

شهریار کوراوند

استادیار

فنی کشاورزی

(ساخت و تولید/ سیستم های میکرو الکترومکانیکی/ ساخت در مقیاس میکرو، ماشین کاری)

skouravand@ut.ac.ir

 

54

محمد حسین کیانمهر

استاد

فنی کشاورزی

(خواص حرارتی و رطوبتی مواد كشاورزی فن آوری فرآوری مواد زیست توده كشاورزی)

kianmehr@ut.ac.ir

 

کیان مهر

55

محمود لطفی

دانشیار

باغبانی

(ژنتیک و اصلاح سبزی ها/ خربزه)

mlotfi@ut.ac.ir

 

56

عبدالله محمدی سنگ چشمه

استادیار

علوم دام و طیور

(بیوتکنولوژی تولید مثل دام)

amohammadis@ut.ac.ir

 

57

سید محمد مهدی مرتضویان

دانشیار

علوم زراعی و اصلاح نباتات

(ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک/ تجزیه پایداری)

mortazavian@ut.ac.ir

 

58

جعفر مساح

دانشیار

فنی کشاورزی

(رباتیك و اتوماسیون/ طراحی ماشین های كشاورزی/ رابطه ماشین و خاك)

jmassah@ut.ac.ir

 

59

علی رضا مساح بوانی

دانشیار

مهندسی آبیاری و زهکشی

(تغییر اقلیم در مهندسی منابع آب)

armassah@ut.ac.ir

 

مساح - Copy

60

محمود مشعل

دانشیار

مهندسی آبیاری و زهکشی

(سازه های هیدرولیکی)

mmashal@ut.ac.ir

 

  61

حسین میر سعید قاضی

دانشیار

فناوری صنایع غذایی

(فرآوری آبمیوه ها و فرایندهای غشایی)

mirsaeed@ut.ac.ir

 

62

مریم نوروزی

استادیار

باغبانی

(گیاه شناسی/ سیتوزنتیک گیاهی)

mnorouzi91@ut.ac.ir

 

63

محمد علی نوروزیان

دانشیار

علوم دام و طیور

(تغذیه نشخوارکنندگان/ افزودنی ها در تغذیه دام/ نوتروژنومیکس)

manorouzian@ut.ac.ir

 

64  سید مهدی هاشمی شاهدانی  استادیار  

مهندسی آبیاری و زهکشی

(مدیریت بهره برداری از سامانه های آبی/ بهینه سازی الگوی کشت در شبکه های آبیاری/ ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری/ مطالعات اقتصادی در شبکه های آبیاری کاربرد روشهای داده های کاوری در علوم مهندسی آب)

Mehdi.hashemy@ut.ac.ir   
65

ساسان علي نيائي فرد

      استادیار

                       باغبانی

(فیزیولوژی گیاهان باغی/ گل های شاخه بریده/ تنش های غیرزیستی/ تنش شوری/ تنش خشکی/ تنش گرما/ تنش سرما/ تنش عناصر سنگین/ فتوسنتز و روزنه)

                aliniaeifard@ut.ac.ir علی نیا - Copy 
66

کورش وحدتی

استاد

باغبانی

(بیوتکنولوژی و اصلاح درختان میوه/ کشت بافت/ گردو)

kvahdati@ut.ac.ir

67

مریم وراوی پور

دانشیار

مهندسی آبیاری و زهکشی

(شيمي خاك)

varavipour@ut.ac.ir