کارکنان

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

   

واحد مربوطه

   

ایمیل

1

 

اسماعیل ابراهیمی

   

امور رفاهی

     

2

 

اعظم ابوالحسنی

   

اداره امور فرهنگی و فوق برنامه - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

     aabolhasani@ut.ac.ir
3  

بهروز آراسته

   

اداره امور فرهنگی

     
   

علی احمدی

   

اداره فنی

    ahmadiali27@ut.ac.ir
4  

سید محمد اردستانی

   

حالت اشتغال

     
5  

نسرین اردستانی

   

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

     ardestani59@ut.ac.ir
6  

حسین اسانلو

   

کارپرداز

     
7  

رضا اسانلو کبودگنبد

   

انتظامات

     
8  

عادل اسدزاده

   

گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات - معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

   

asadzade@ut.ac.ir

9

 

صادق اسدی یکتا

   

گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات - مزرعه آموزشی و پژوهشی

     sasadi@ut.ac.ir 

10

 

سلمان اسمعیلی دیزکوهی

   

انتظامات

     

11

 

مهدی اکبرلو

   

اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

     makbarlo@ut.ac.ir
12  

رضا اکبری

   

اداره خدمات دانشجویی

     

13

 

اعظم اکبری

   

مسئول خوابگاه خواهران

     
14  

اکبر امامی گلوجه

   

دفتر حوزه ریاست - متصدی امور اجرایی

     
15  

سید حسین امیری

   

گروه باغبانی

     seyed_amiri@ut.ac.ir

16

 

فاطمه امیری نیک

   

معاونت دانشجویی و فرهنگی

     famirinik@ut.ac.ir

17

 

مرتضی امیری نیک

   

انتظامات

     

18

 

مهدی باباملکی

   

انتظامات

     
19  

زهرا باجلان

   

گروه علوم دام و طیور

     zbajelan@ut.ac.ir

20

 

شمائیل باسبوس

   

خدمات عمومی

     
21  

سهیلا باقری نوع پرست

   

گروه علوم دام و طیور

     bagheri44@ut.ac.ir

22

 

اصغر برزین

   

انتظامات

     
23  

حشمت اله بندری

   

مزرعه آموزشی و پژوهشی

     
24  

ابوالحسن بنی نجار

   

خدمات عمومی

     
25  

رضا بنی مصطفی عرب

   

امور مالی

   

rbanimostafa@ut.ac,ir

26

 

رضا بنی مصطفی

   

خدمات عمومی

     

27

 

محبوبه بیات

   

اداره امور مالی

   

ma.Bayat@ut.ac.ir

28  

قوام الدین بیضائی

   

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

   

beyzaei@ut.ac.ir

29

 

راضیه پازوکی

   

معاونت دانشجویی و فرهنگی

     
30  

یزدان پازوکی

   

فضای سبز

     

31

 

عباس پازوکی

   

فضای سبز

     

32

 

جلال پازوکی

   

انتظامات

     
33  

غلام رضا پازوکی

   

فضای سبز

     

34

 

مهرداد پازوکی

   

خدمات عمومی

     
35  

رضا پازوکی قوهه

   

انتظامات

     

36

 

زهره پناهی زاده

   

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

   

panahizadeh@ut.ac.ir

37  

کامران پیراسته

   

گروه باغبانی

     pirasteh@ut.ac.ir
38  

سعید پیروزی

   

حراست

     
39  

محمد تاجیک

   

دفتر فنی

     
40  

سمیه ترکتاز

   

گروه فنی کشاورزی - گروه فناوری صنایع غذایی

   

storktaz@ut.ac.ir

41

 

زهره ترکی هرچگانی

   

گروه فنی کشاورزی

   

ztorki@ut.ac.ir

42

 

محمود توفیقی

   

دفتر شاهد و ایثارگر

     
43  

فاطمه جعفری

   

معاونت پژوهشی

   

fajafari@ut.ac.ir

44

 

محمودرضا جعفری

   

خدمات عمومی

     
45  

طیبه جلال آبادی

   

حوزه ریاست - آزمایشگاه شیمی

   

tjalalabadi1365@ut.ac.ir

46  

هاجر جهانگیری

   

گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات

     h_jahangiri@ut.ac.ir 

47

 

اصغر جوادی کما

   

انتظامات

     
48  

منصور حاجی احمدلو

   

رئیس دفتر حوزه ریاست

   

m_hajiahmadloo@ut.ac.ir

49  

رضا حامدی جعفری

   

دفتر حقوقی

     
50  

احمد حسین زاده

   

خدمات عمومی - فضای سبز

     

51

 

قاسم حسینی

   

انتظامات

     
52  

مجید حصاری

   

انبار و اموال

     

53

 

تراب علی حمیدی

   

خدمات عمومی - مزرعه آموزشی و پژوهشی

     

54

 

رستم حیدری

   

اداره خدمات دانشجویی - سلف سرویس برادران

     
55  

محمد حیدری اصلانی

   

کارپردازی

     
56  

محمد خادمی

   

کتابخانه

     

57

 

سهراب خان محمد

   

حوزه ریاست

     khanmohammad47@ut.ac.ir

58

 

فرهاد خان محمد

   

نقلیه

     
59  

محمد خدایاری

   

گروه فنی کشاورزی

    m_khodayari@ut.ac.ir
60  

امراله خدایاری

   

مزرعه آموزشی و پژوهشی

     

61

 

اکبر خراسانی

   

مزرعه آموزشی و پژوهشی

     
62  

محمد صادق دلدار

   

روابط بین الملل

     mdeldar110@ut.ac.ir

63

 

مجید ده ولد جمایران

   

اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

   

dehvalad@ut.ac.ir

64

 

اسماعیل دهنوی

   

مزرعه آموزشی و پژوهشی

     

65

 

مریم دوستی

   

اداره امور مالی

   

maryam.dousti@ut.ac.ir

66  

فاطمه ذبیحی

   

اداره امور مالی

   

fzabihi58@ut.ac.ir

67

 

شاه طهماسب ذوالفقاری

   

انتظامات

     

68

 

بهمن رزمفر

   

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

   

B.razmfar@ut.ac.ir

69

 

فرامرز رستمی سیس

   

خدمات عمومی

     
70  

وحیده رستمی سیس

   

انتظامات

     
71  

صغرا رضائی

   

خدمات عمومی

     
72  

علیرضا رضایی

   

انتظامات

     

73

 

مهدی رضاییان

   

انتظامات

     
74  

رمضان روحی

   

اداره فنی

     

75

 

ابراهیم رییس محمدی

   

گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی

   

eraism@ut.ac.ir

76

 

محمود زارع کاشانی

   

خدمات عمومی - نقلیه

     
77  

مریم زارعی

   

کتابخانه

     
78  

علی اکبر زمندی

   

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

   

Zmandi1372@yahoo.com

79  

رحمان زنگنه شهرکی

   

مزرعه آموزشی و پژوهشی

     
80  

سمیه زینلی

   

گروه علوم دام و طیور

     szeinali@ut.ac.ir 

81

 

سهیلا سالخورده ضیابری

   

واحد تربیت بدنی خواهران

     

82

 

صدیقه سالمی معز

   

گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی

     sesalemi@ut.ac.ir

83

 

مجتبی سامانی

   

واحد آموزشی و تحقیقاتی فراوری محصولات لبنی

     

84

 

احمد سبحانی پرهیزکار

   

خدمات عمومی

     
85  

فاطمه سادات سجادی

   

معاونت آموزشی

   

fsajadi@ut.ac.ir

86

 

علی اکبر سرائی

   

رئیس اداره فنی

     
87  

محمد علی سرائی

   

انتظامات

     

88

 

رسول سهرابی خواه

   

گروه فنی کشاورزی

    rasoul.sohrabi@utac.ir 

89

 

حمید سهرابی گلوجه

   

معاونت دانشجویی و فرهنگی

   

hsorabi3845@ut.ac.ir

90

 

ایرج سیری

   

خدمات عمومی

     
91  

بهمن سیری

   

فضای سبز

     

92

 

حمیدرضا سیلسپور

   

انتظامات

     

93

 

سمینه شاکرمی

   

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

     s.shakarami@ut.ac.ir

94

 

ادیب شاکر نیگچه

   

فضای سبز

     

95

 

ماشااله شاه حسینی

   

انتظامات

     
96  

عباس شعبانی

   

فضای سبز

     

97

 

نورالدین شکرزاده

   

خدمات عمومی

     
98  

ریحانه صادقیان پور

   

کارشناس روابط بین الملل

   

sadeghianpour@ut.ac.ir

99

 

الهام صفایی

   

گروه مهندسی آبیاری و زهکشی

     
100  

حجت اله طزری

   

خدمات عمومی

     
101  

ناصر طوسی گلوجه

   

خدمات عمومی

     

102

 

محمدرضا عاشوری

   

انتظامات

     

103

 

محمد علی عباس آبادی

   

مزرعه آموزشی و پژوهشی

     

104

 

مختار عباسی پیرسرایی

   

انتظامات

     
105  

ابراهیم عرب

   

انتظامات

     

106

 

فاطمه عرب

   

فوق برنامه

   

f_arab@ut.ac.ir

107  

حسین عربی

   

مزرعه آموزشی و پژوهشی

     

108

 

حمیدرضا عربیان

   

امور اداری - کارگزینی

     
109  

فاطمه عربیان

   

گروه مهندسی آبیاری و زهکشی

     arabiyanf@ut.ac.ir
110  

حبیب علیزاده کاظم زاده

   

اداره امور فرهنگی - واحد تربیت بدنی پسران

     
111  

نجمه غریب ملک حسینی

   

گروه باغبانی

     nmalekhosseini@ut.ac.ir
112  

ابوالفضل فاطمی نیا

   

اداره خدمات دانشجویی

   

fateminia@ut.ac.ir

113  

علیرضا قربانی

   

دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

   

alighorbani@ut.ac.ir

114

 

داود قندی

   

گروه علوم دام و طیور

     dghandi@ut.ac.ir

115

 

زهرا کچویی

   

معاونت دانشجویی و فرهنگی - دفتر مشاوره و بهداشت روان

     
116  

سعید کردبچه حصارکلک

   

انتظامات

     

117

 

محمد هاشم کنعانی

   

کتابخانه

   

mkkanani@ut.ac.ir

118

 

سید اسداله کیانی مزدرانی

   

فضای سبز

     
119  

محمد علی محمدپور

   

مزرعه آموزشی و پژوهشی

     
120  

محمد محمدعلی

   

کارپردازی

     
121  

علیرضا محمدی

   

خدمات عمومی

     

122

 

علی محمدی

   

معاونت دانشجویی و تحصیلات تکمیلی

     
123  

نرجس محمدی

    معاونت پژوهشی و فناوری     nmohamadi@ut.ac.ir
124  

مهرنوش محمدی فر

   

گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی

     m.mohamadifar11@ut.ac.ir

125

 

مهدی محمودی

   

امور اداری - دبیرخانه

     

126

 

حجت اله محنتی

   

انبار

     

127

 

حسن مدرس فرد

   

انتظامات

     

128

 

رضا مرادی

   

انبار

     

129

 

داود مرادی خو

   

مزرعه آموزشی و پژوهشی

     

130

 

امیر مزینانی

   

انتظامات

     
131  

پروانه مشیری

   

حشره شناسی و بیماری های گیاهی

     pmoshiri@ut.ac.ir
132  

محمد مظفر

   

امور اداری

     
133  

محسن معصومی

   

انتظامات

     
134  

یداله منصوری مقدم

   

انبار و اموال

     
135  

سید فرج اله موسوی آذر

   

مزرعه آموزشی و پژوهشی

     

136

 

سید حسین موسوی راسخ

   

خدمات عمومی

     
137  

سید حجت موسوی شکیب

   

انتظامات

     
138  

سعید مومنی

   

گروه باغبانی

     s_momeni@ut.ac.ir
139  

رضوانه مومنی

   

معاونت پژوهشی و فناوری - کارشناس نشریات تخصصی

   

moemeni@ut.ac.ir

140

 

مهدی میرشاهی

   

مزرعه آموزشی و پژوهشی

     mmirshahi@ut.ac.ir 

141

 

جعفر نائینی محمدی

   

امور اداری - کارگزینی

     
142  

سید محمد مهدی نبوی

   

حراست - گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات

     sm.m.nabavi@ut.ac.ir

143

 

محمد علی ندرلو

   

فضای سبز

     

144

 

محمد هادی نظری فر

   

گروه مهندسی آبیاری و زهکشی

     nazarifar@ut.ac.ir
145  

احمد نظری محمدی

   

اداره امور مالی

   

Am.nazari@ut.ac.ir

146

 

مریم نظری مقدم

     معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی       mnazarimoghadam@ut.ac.ir

147

 

علی نوری

    گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات     a_noori@ut.ac.ir

148

 

علی رضا نیزی

    اداره امور مالی      

149

 

اسماعیل هداوند

    روابط عمومی     hadavand20032001@yahoo.com