اداره حراست

 

سعید پیروزی: مسئول حراست

سید محمد مهدی نبوی: کارشناس حراست

تلفاکس: 36041373 - 021

 

 

معرفی کارکنان

 

 • مرتضی امیری نیک
 • اصغر برزین
 • رضا اسانلو کبودگنبد
 • سلمان اسمعیلی دیزکوهی
 • مهدی باباملکی
 • حسن هداوندی
 • جلال پازوکی
 • اصغر جوادی کما
 • احمد حسین زاده
 • قاسم حسینی
 • شاه طهماسب ذوالفقاری
 • وحیده رستمی سیس
 • علیرضا رضایی
 • مهدی رضاییان
 • محمد علی سرائی
 • حمیدرضا سیلسپور
 • ماشااله شاه حسینی
 • محمدرضا عاشوری
 • مختار عباسی پیرسرایی
 • ابراهیم عرب
 • سعید کردبچه حصارکلک
 • محمد علی محمدپور
 • علی رضا محمدی
 • حسن مدرس فرد
 • امیر مزینانی
 • سید حجت موسوی شکیب
 • ابراهیم وطن دوست
 • رضا پازوکی