دفتر ریاست

 

معرفی همکاران حوزه ریاست:

 

منصور حاجی احمدلو: رئیس دفتر حوزه ریاست

ایمیل: m_hajiahmadloo@ut.ac.ir

شماره های تماس: 36040967 و 36040902 - 021

نمابر: 36040730 - 021

 

برای مشاهده فایل شرح وظایف و رزومه کاری اینجا کلیک کنید.

 

سهراب خانمحمد: مسئول دفتر معاونت پشتیبانی

ایمیل: khanmohammad47@ut.ac.ir

شماره های تماس: 36040967 و 36040902 - 021

نمابر: 36040730 - 021

    

طیبه جلال آبادی: متصدی امور دفتری و تایپیست حوزه ریاست

ایمیل: tjalalabadi1365@ut.ac.ir

شماره های تماس: 36040967 و 36040902 - 021

نمابر: 36040730 - 021

 

 

اکبر امامی: متصدی امور اجرایی حوزه ریاست