دفتر ریاست

 

معرفی همکاران حوزه ریاست:

منصور حاجی احمدلو: رئیس دفتر حوزه ریاست

ایمیل: m_hajiahmadloo@ut.ac.ir

شماره های تماس: 36040967 و 36040902 - 021

نمابر: 36040730 - 021

سهراب خانمحمد: مسئول دفتر معاونت پشتیبانی

ایمیل: khanmohammad47@ut.ac.ir

شماره های تماس: 36040967 و 36040902 - 021

نمابر: 36040730 - 021

    

طیبه جلال آبادی: متصدی امور دفتری و تایپیست حوزه ریاست

ایمیل: tjalalabadi1365@ut.ac.ir

شماره های تماس: 36040967 و 36040902 - 021

نمابر: 36040730 - 021

 

 

اکبر امامی: متصدی امور اجرایی حوزه ریاست

 


 

اهم وظایف دفتر حوزه ریاست

  • هماهنگ نمودن و ثبت برنامه های كاری هفتگی و ماهانه ریاست محترم پردیس از قبیل جلسات، ملاقات ها، بازدیدها و ...
  • تهیه پیش نویس مكاتباتی كه متضمن نظر و دستور ریاست پردیس و ارجاع آنها به واحدهای مختلف پردیس و ... می باشند.
  • دریافت نامه هایی كه از واحدهای مختلف پردیس، دانشگاه تهران، شهرستان و ... به صورت دستی ارسال می شود و لازم است به رؤیت ریاست پردیس برسد.
  • ایجاد هماهنگی بین واحدهای حوزه ریاست و نیز سایر واحدهای مختلف پردیس
  • ابلاغ دستورات ریاست پردیس به مسئولان و واحدهای ذیربط و پی گیری تا حصول نتیجه و ارائه گزارش نتیجه اقدامات انجام شده
  • ابلاغ مصوبات هیأت رئیسه پردیس به واحدهای ذی ربط
  • پاسخگویی به کلیه امور ارجاعی به حوزه ریاست
  • انجام سایر وظایف محوله از سوی ریاست پردیس