معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی: عبدالرضا صالحی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام - ژنتیک کمی و کیفی      

ایمیل: arsalehi@ut.ac.ir

صفحه شخصی: http://abu.ut.ac.ir/faculty/?ID=arsalehi                    

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/arsalehi

شماره های تماس: 36040760 و 36041017 - 021

نمابر: 36040760 - 021

 

رئیس دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی: سمینه شاکرمی

داخلی: 101

ایمیل مسئول دفتر: s.shakarami@ut.ac.ir

                  

 


 

لینک های مرتبط:

 

 بانک اطلاعات اعضای هیأت علمی دانشگاه