اداره خدمات پژوهشی

 

رئیس اداره خدمات پژوهشی: عادل اسدزاده

ایمیل: asadzade@ut.ac.ir

شماره های تماس: 36040746 - 36040904 - 021

 داخلی: 104

نمابر: 36040746 - 021

 

 


 

کارشناسان اداره خدمات پژوهشی (به ترتیب حروف الفبا):

 

 نام و نام خانوادگی ایمیل  شماره های تماس 
(سمت)           
                                                          

 فاطمه جعفری 

(کارشناس امور پایان نامه ها و رساله ها)

  fa.jafari@ut.ac.ir

 36040746 - 36040904

(داخلی 106)

       

 ریحانه صادقیان پور

(کارشناس نشریات تخصصی)

abujournal@ut.ac.ir

 sadeghianpour@ut.ac.ir

 36040746 - 36040904

(داخلی 107)

       

نرجس محمدی

(کارشناس امور پژوهشی)

 nmohamadi@ut.ac.ir

 36040746 - 36040904

(داخلی 216)

       

رضوانه مومنی

(کارشناس امور گرنت، مسافرت علمی، فرصت مطالعاتی، ماموریت پژوهشی و جشنواره پژوهش دانشگاه)

rmomeni@ut.ac.ir

 36040746 - 36040904

(داخلی 105)