معاون پژوهشی و فناوری

 

معاون پژوهش و فناوری: علی رضا مساح بوانی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: تغییر اقلیم در مهندسی منابع آب

ایمیل: armassah@ut.ac.ir

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/armassah

شماره های تماس: 36040746 - 36040904 - 36041006 - 021

داخلی سانترال: 103

نمابر: 36040746 - 021

داخلی نمابر: 120

 

داخلی مسئول دفتر: 101

مساح - Copy

 


 

1

واحدهای زیرمجموعه

 


 

پیوندهای مرتبط