معاون پژوهشی و فناوری

 

معاون پژوهش و فناوری: اکبر عرب حسینی

تخصص: فناوری پس از برداشت خشك كن ها

ایمیل: ahosseini@ut.ac.ir

صفحه شخصی: http://abu.ut.ac.ir/faculty/?ID=ahosseini

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/ahosseini

شماره های تماس: 36040746 - 36040904 - 36041006 - 021

داخلی سانترال: 103

نمابر: 36040746 - 021

داخلی نمابر: 120

 

داخلی مسئول دفتر: 101

 


 

1

واحدهای زیرمجموعه

 


 

اخبار و رویدادها

 


 

پیوندهای مرتبط