گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات

معرفی گروه

گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات فعالیت آموزشی خود را در سال 1362 آغاز کرده است و در حال حاضر، دارای  13 عضو هیأت علمی می باشد که ضمن تدریس دروس مختلف به فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی نیز اشتغال دارند. این گروه در حال حاضر در سه مقطع کارشناسی مهندسی زراعت و اصلاح نباتات، کارشناسی ارشد در سه گرایش مهندسی زراعت - اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی کشاورزی و دکتری زراعت با دو گرایش اکولوژی گیاهان زراعی و فیزیولوژی گیاهان زراعی و همچنین دکتری اصلاح نباتات با دو گرایش ژنتیک بیومتری - ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک دانشجو می پذیرد.

 

 گروه زراعت

 

مدیر گروه: سيد احمد ‌سادات نوري (استاد)

تخصص: ژنتیک و بیوتکنولوژی

پست الکترونیکی: noori@ut.ac.ir

مسئول دفتر: هاجر جهانگیری

تلفکس: 36040615 - 021

 

dr

 

اعضای هیأت علمی (به ترتیب حروف الفبا)

محسن ابراهیمی (دانشیار)

تخصص: ژنتیک بیومتری

پست الکترونیکی: mebrahimi@ut.ac.ir


غلام عباس اكبري (دانشیار)

تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی

پست الکترونیکی: ghakbari@ut.ac.ir


غلام علی اکبری (دانشیار)

تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی

پست الکترونیکی: gakbari@ut.ac.ir


ایرج اله دادی (استاد)

تخصص: اکولوژی گیاهان زراعی

 پست الکترونیکی: alahdadi@ut.ac.ir


فاطمه امینی ( استادیار)

تخصص: ژنتیک بیومتریک

پست الکترونیکی: aminif@ut.ac.ir


علی ایزدی دربندی (دانشیار)

تخصص: ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیك

پست الکترونیکی: aizady@ut.ac.ir


 

 

 
 

حسینعلی رامشینی (استادیار)

تخصص: ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیك

پست الکترونیکی: ramshini_h@ut.ac.ir


 dr

سيد احمد ‌سادات نوري (استاد)

تخصص: ژنتیک و بیوتکنولوژی

پست الکترونیکی: noori@ut.ac.ir


 

الیاس سلطانی ( استادیار)

تخصص: علوم و تکنولوژی بذر

پست الکترونیکی: elias.soltani@ut.ac.ir


بهروز فوقي (مربی)

تخصص: اصلاح نباتات

پست الکترونیکی: bfoghi@ut.ac.ir


مجید قربانی جاوید (استادیار)

تخصص: فیزیولوژی گیاهان زراعی

پست الکترونیکی: mjavid@ut.ac.ir


سید محمد مهدی مرتضویان (دانشیار)

تخصص: ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک

پست الکترونیکی: mortazavian@ut.ac.ir

 

فعاليت هاي پژوهشي گروه

به نژادی غلات، به نژادی گیاهان دارویی، به نژادی دانه های روغنی، به زراعی غلات و به زراعی گیاهان دارویی

 

امکانات

هرباریوم، مزارع آموزشی و پژوهشی، آزمایشگاه های فیزیولوژی گیاهان زراعی، تکنولوژی بذر، فیزیولوژی گیاهی، کشت بافت و بیوتکنولوژی، ژنومیکس، ژنتیک و زراعت، بانک ژن

 

كارشناسان گروه

 

عادل اسدزاده: كارشناس فيزيولوژي گياهان زراعي

صادق اسدي يكتا: كارشناس فيزيولوژي گياهي

سید محمدمهدی نبوی: كارشناس زراعت

علي‌ نوري: کارشناس ژنتيك