آزمایشگاه مرکزی

 


 

مسئول آزمایشگاه مرکزی: حسینعلی رامشینی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیك

ایمیل: ramshini_h@ut.ac.ir

صفحه شخصی: http://abu.ut.ac.ir/faculty/?ID=ramshini_h

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/ramshini_h

شماره تماس: 36041282 - 021

 


 

کارشناس آزمایشگاه: سعید مومنی

ایمیل: s_momeni@ut.ac.ir

ایمیل آزمایشگاه مرکزی: centrallab.abu@ut.ac.ir

 شماره تماس: 36041282 - 021

 

معرفی و رویکرد فعالیت های آزمایشگاه مرکزی

باتوجه به نياز مبرم گروه هاي مختلف آموزشی در خصوص بهره‌گيري از تجهيزات آزمايشگاهي با فناوري بالا و فراهم ساختن زمينه و بستر لازم جهت انجام پژوهش هاي بنيادي و کاربردي، استفاده بهينه از توان پژوهشي اعضاي هيات علمي و بهبود کيفيت آموزشي و پژوهشي دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلي از يك طرف و دشواري تهيه اين قبيل دستگاه‌ها به صورت مستقل براي گروه هاي مختلف از طرف دیگر، این پرديس اقدام به تأسيس آزمايشگاه مركزي، در سال 1383 نمود. آزمايشگاه مرکزي با ارايه خدمات مشاوره اي و انجام فعاليت هاي متنوع آزمايشگاهي در زمينه هاي مختلف علوم و مهندسي کشاورزي به عنوان آزمايشگاه مرجع و به طور مستقل خدمات رساني به طرح های پژوهشي اساتيد، پايان نامه هاي دانشجويان مقاطع تحصیلی كارشناسي ارشد و دكتري گروه هاي آموزشي پرديس، انجام آزمايشات متقاضيان خارج از پرديس و دانشگاه تهران و نیز ارایه خدمات در مورد واحدهای درسی مرتبط با آزمایشگاه از قبیل واحد روش هاي آزمايشگاهي مربوط به دانشجویان تحصیلات تکمیلی را انجام مي دهد. آزمايشگاه مركزي داراي دو سالن آزمايشگاهی مي باشد كه از لحاظ فيزيكي مجموعاً داراي 100 مترمربع مساحت مي باشد.

 

فعاليت هاي انجام شده در آزمايشگاه به تفكيك عبارتند از:

 • سالن شماره 1: ابزار اندازه گيري دقيق (نظير اسپكتروفتومتر، كروماتوگرافي گازي و كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا)
 • سالن شماره 2: تحقيقات مولكولي و ژنتيكي (الكتروفورز عمودي، الكتروفورز افقي و PCR)


ليست بخشی از تجهيزات موجود در آزمایشگاه مرکزی


1 - دستگاه کروماتوگراف گازی (GC) ساخت شرکت Shimadzu ژاپن، Model: 14-A

 •  Detector: FID
 •  Carrier Gas: Pure Nitrogen (99.999%)
 •  Equipped with: capillary columns:
 •  CBP-1 (25 m × 0.22 mm × 0.25 µm)
 •  CBP-5 (25 m × 0.22 mm × 0.25 µm)
 •  CBP-10 (25 m × 0.22 mm × 0.25 µm)
 •  CBP-20 (25 m × 0.22 mm × 0.25 µm)
 •  Restek, RT-2560, (100 m × 0.25 mm × 0.2 µm)
 •  Varian, CP-poraplot Q, (27.5 m × 0.32 mm × 10 µm)
   

2 - دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) شرکت سازنده: Knauer، آلمان

 •  Detector: UV-Vis Spectrophotometer, Fluorescence
 •  Degassing: 4-Channel, analytical
 •  Solvent Delivery : HPLC pump, ternary and quaternary gradient, programmable
 •  Injection: auto sampler
 •  Equipped with columns:
 •  Nucleosil 100 C18 5µm, 4mm*250
 •  Nucleosil 100 C18 5µm, 4mm*125
 •  Nucleosil 100 CN 5µm, 4mm*250
 •  Nucleosil 100 C8 5µm, 4mm*125
 •  UltraSep ES PEST special, 4mm*250
   

3 - دستگاه PCR معمولی (Polymerize Chain Reaction): شرکت سازنده: Biometra، آلمان


4 - دستگاه PCR گرادیان (Polymerize Chain Reaction): شرکت سازنده: Bio-Rad، آمریکا

 

5 - دستگاه Bio-Doc (Gel Documentation System) شرکت سازنده: UVP، آمریکا

 

6 - دستگاه یخ ساز Ice Maker شرکت سازنده: Zigra، ایتالیا

 

7 - اسپکترومتر (UV/VIS Spectrometer) شرکت سازنده: PerkinElmer مدل Lambda25

 • با توانایی اسکن کردن در دامنه UV/VIS
 • کنترل آنالیز از طریق نرم افزار کامپیوتری
 • Double-beam
 • منبع نوری: لامپ دئوتریوم و لامپ هالوژن تنگستن
 • دارای کوت با حجم 300 میکرولیتر
 • دقت دستگاه: 0001/0 نانومتر


8 - فریزر oC 80- شرکت سازنده: Angelantoni مدل Platinum 340


9 - آب مقطرگیری (یک بار تقطیر) شرکت سازنده: GFL مدل 2004


10 - میکروسانتریفوژ یخچال دار شرکت سازنده: Eppendorf مدل 5415 R

 • کنترل زمان و دما
 • قابلیت تبدیل g و rpm به یکدیگر بصورت اتوماتیک
 • تعداد خانه ها: 24
 • ماکزیمم rpm: 13200
 • با توانایی short-spin نمونه ها

 


 

تابلوی اعلانات