اداره امور مالی

 

 

مدیر امور مالی: رضا بنی مصطفی   

ایمیل: rbanimostafa@ut.ac.ir

شماره تماس: 36040851 - 021

 

 

IMG_2627

 


 

معرفی سایر کارکنان

 

اداره حسابداری

نام و نام خانوادگی     سمت     شماره تماس
             
علی رضا نیزی     

تنظیم و ثبت اسناد حساب اختصاصی - حسابدار دانشجویان نوبت دوم

تنظیم و ثبت اسناد حساب درآمد خانه های سازمانی 

     36040851
             
 احمد نظری محمدی    

 حسابدار صندوق های تعاون کارکنان و شهید مظفر -

تنظیم و ثبت اسناد حساب سایر منابع

     36040851
             
 فاطمه ذبیحی      مسئول دریافت و پرداخت حقوق کارکنان پردیس      36040851
             
 محبوبه بیات      تنظیم و ثبت اسناد حساب تملک دارایی های سرمایه ای پردیس      36040851
             
 مریم دوستی      تنظیم و ثبت اسناد حساب عمومی و سپرده پردیس      36040851
             

 

انبار و اموال

  • یدالله منصوری مقدم: امین اموال
  • مجید حصاری: حسابدار امین اموال
  • حجت اله محنتی: انباردار

 شماره تماس: 36040616 - 021

 

کارپردازی

  • محمد حیدری: مسئول کارپردازی
  • حسین اسانلو: کارپرداز
  • محمد محمدعلی: کارپرداز

شماره تماس: 36040808 - 021