جشنواره پژوهش شهرستان پاکدشت

دبیرخانه جشنواره پژوهش شهرستان پاکدشت

 

آدرس دبیرخانه: پاكدشت، پرديس ابوريحان دانشگاه تهران، كدپستي: ۳۳۹۱۶۵۳۷۵۵، اداره خدمات پژوهشي پرديس ابوريحان

ایمیل دبیرخانه: aburesearch@ut.ac.ir

 

شماره های تماس: 36040746 - 36040904 - 36041006 - 021

داخلی معاونت پژوهشی: 103

داخلی رییس اداره خدمات پژوهشی: 104

داخلی مسئول دفتر معاونت: 101

 

نمابر: 36040746 - 021

داخلی نمابر: 120

 

 


 

تابلوی اعلانات

 

اطلاعیه شماره 1

 

بدین وسیله به استحضار مي‌رساند "جشنواره پژوهش شهرستان پاكدشت" با هدف گراميداشت هفته پژوهش و مقام پژوهشگران در سوم دي ماه سال جاري‬ با‬ حمايت‬ فرمانداري در محل پرديس ابوريحان دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. لذا از كليه پژوهشگران شهرستان‬ پاكدشت‬ اعم‬ از‬ دانشگاه‌ها، حوزه‌هاي علميه‬، ادارات و مؤسسات كه آثار پژوهشي قابل تقدير دارند، درخواست مي‌شود با مراجعه به سايت پرديس ابوريحان به آدرس: http://abu.ut.ac.ir، فايل فرم‌هاي مربوطه را دريافت نموده و بعد از تكميل همراه با مستندات حداكثر تا روز‬ شنبه‬ مورخ ۲۵/‏۰۹/‏۹۶‬ به آدرس پست الكترونيكي: aburesearch@ut.ac.ir يا آدرس پستي: پاكدشت، پرديس ابوريحان دانشگاه تهران، كدپستي: ۳۳۹۱۶۵۳۷۵۵، اداره خدمات پژوهشي پرديس ابوريحان ارسال فرمايند. بديهي است پس از داوري آثار ارسالي در كميته علمي، از برگزيدگان آثار پژوهشي توسط فرمانداري محترم شهرستان تقدير شایسته به عمل خواهد آمد.

معاونت پژوهشی پردیس ابوریحان