اداره پشیتبانی

ریاست اداره پشتیبانی: مصطفی عرب (استادیار)

 

ریاست اداره پشتیبانی: مصطفی عرب

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: فیزیولوژی گیاهان زینتی

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/mosarab

ایمیل: mosarab@ut.ac.ir

شماره های تماس: 36041089 - 021

داخلی:

   

 

اداره پشتیبانی

 • خسرو نیکورزم: امور قراردادها - وزير مجموعه معاون اداري و مالي

 


 

 

نقلیه

 • علی اکبر سرائی: مسئول امور نقلیه

 

 • فرهاد خان محمد: راننده
 • محمدرضا هداوند میرزایی: راننده

 


 

 

کارکنان خدمات و فضای سبز

 •  شمائیل باسبوس
 •  ابوالحسن بنی نجار
 •  رضا بنی مصطفی
 •  عباس پازوکی
 •  مهرداد پازوکی
 •  محمودرضا جعفری
 •  ترابعلی حمیدی
 •  فرامرز رستمی سیس
 •  صغرا رضائی
 •  رحمان زنگنه شهرکی
 •  احمد سبحانی پرهیزکار
 •  بهمن سیری
 •  ادیب شاکر نیگچه
 •  حجت اله طزری
 •  ناصر طوسی گلوجه
 •  سید فرج اله موسوی آذر
 •  سید حسین موسوی راسخ
 •  محمد علی ندرلو
 •  ابراهیم نعیمی
 •  امیر هداوند میرزایی
 • یزدان پازوکی
 • نورالدین شکرزاده
 • محمود زارع کاشانی