تابلوی اعلانات روابط بین الملل

 

رخ نمای دانشگاه تهران (http://profile.ut.ac.ir)

این سامانه با هدف ارائه تصویری جامع و یکپارچه از مجموعه فعالیت های علمی، پژوهشی دانشگاه تهران راه اندازی شده است و با الگوبرداری از تجربه موفق Pure انتشارات Elsevier توسعه یافته است. برای اولین بار و همسو با راهبرد بین المللی شدن در برنامه سوم دانشگاه تهران رخ نما وب سایت دو زبانه ای برای همه اساتید دانشگاه تهران فراهم کرده است.

 
 

 


 

تابلوی اعلانات روابط بین الملل

 

اساتید

 

آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات:

 

اطلاعیه ها و فراخوان ها:

 

فایل ها و فرم ها:

 

مدارک مورد نیاز و گزارش بازگشت از سفر اساتید:

 


 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی (مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری)

 

آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات:

 

 اطلاعیه ها و فراخوان ها:

 

فایل ها و فرم ها:

 

مدارک مورد نیاز و گزارش بازگشت از سفر دانشجویان:

 


 

متفرقه

 

 


 

لینک های مفید