امور خوابگاه ها

اداره امور خوابگاههای پردیس متشکل از دو واحد خوابگاه آقایان ( شهید رشمه زاد ) و خوابگاه خواهران ( کوثر ) می باشد .
الف ) خوابگاه  شهید رشمه زاده :  این خوابگاه دارای 100 اتاق است  كه ظرفیت هر یك از اتاقها به صورت اسكان چهار نفره می باشد.
ب ) خوابگاه كوثر
این خوابگاه دارای 64 اتاق می باشد و گنجایش250 نفر دانشجو را دارد.
هر یك از دانشجویان متقاضی خوابگاه می بایست در ابتدا اقدام به تشكیل پرونده خوابگاه نمایند  .

در مرحله بعد اجاره بها توسط اداره امور رفاهی تعیین می شود كه دانشجو موظف به واریز آن به حساب صندوق رفاه دانشجویان می باشد .

سپس اداره امور خوابگاهها اتاق محل اسكان دانشجو را به وی معرفی و تحویل می نماید .
امور مربوط به متصدیان خوابگاه :
1 – سرکشی روزانه به محیط خوابگاه و به صورت موردی به اتاقها
2- تهیه گزارش ازنواقص و موارد تاسیساتی خوابگاه
3 – ارائه ی گزارش و پیگیری جهت رفع نواقص

  • برای ورود به سامانه اسکان اینجا کلیک کنید