پارک علم و فناوری

 

 

مسئول مركز رشد واحدهاي فناور پارك علم و فناوري دانشگاه در پردیس:

سيدرضا حسن ‌بيگي (دانشیار)

تخصص: صدا و ارتعاش روش اجزای محدود، طراحی ماشین های كشاورزی

پست الکترونیکی: rhbeigi@ut.ac.ir

تلفن: 36040909 - 021