انجمن علمی دانشجویی مهندسی علوم دام و طیور

 

 


وبلاگ انجمن: 

نام نشریه: مرخز

دبیر: مصطفی حسینی

ایمیل:

تلفن:

 

 


 

 

تابلوی اعلانات

 

  • سخنرانی علمی جناب آقای دکتر یونس میار روز چهارشنبه مورخ 15/10/95 ساعت 10 تا 12 در سالن سمعی و بصری گروه علوم دام و طیور برگزار گردید.