گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی

معرفی گروه

این گروه آموزشی پیش از سال 1376 با عنوان "حفاظت نباتات" فعالیت داشته و پس از آن، به گروه "گیاهپزشکی|" تغییر نام داده است. از سال 1388 نام این گروه به گروه "حشره شناسی و بیماری های گیاهی" تغییر یافته است. این گروه در حال حاضر، دارای 7 عضو هیأت علمی می باشد که ضمن تدریس دروس مختلف در دو گرایش "حشره شناسی کشاورزی" و "بیماری شناسی گیاهی" به فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی اشتغال دارند. همچنین، این گروه در مقاطع تحصیلی کارشناسی "مهندسی گیاهپزشکی" و کارشناسی ارشد در دو رشته "حشره شناسی کشاورزی" و "بیماری شناسی گیاهی" دانشجو می پذیرد.

 


 

 

مدیر گروه: رضا صادقی

مرتبه علمی: استادیار

تخصص: سم شناسی و فیزیولوژی حشرات

ایمیل: rsadeghi@ut.ac.ir

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/rsadeghi

تلفکس: 36040909 - 021

 

مسئول دفتر: وحیده رستمی

ایمیل مسئول دفتر: 

 

 


 

اعضای هیأت علمی (به ترتیب حروف الفبا)

حشمت اله امینیان (دانشیار)

تخصص: بیماری های گیاهی، توکسیکولوژی

پست الکترونیکی:  haminian@ut.ac.ir


ارسلان جمشیدنیا (استادیار)

تخصص: اكولوژی و كنترل بیولوژیك

پست الکترونیکی: jamshidnia@ut.ac.ir


نوازاله صاحبانی (دانشیار)

تخصص: بیماری های گیاهی، نماتدشناسی

پست الکترونیکی: sahebani@ut.ac.ir


 

رضا صادقی (استادیار)

تخصص: سم شناسی و فیزیولوژی حشرات

پست الکترونیکی: rsadeghi@ut.ac.ir

 

 

کتایون خردمند (دانشیار)

تخصص: حشره شناسی کشاورزی، کنه شناسی

پست الکترونیکی: kkheradmand@ut.ac.ir


حمید قاجاریه (استادیار)

تخصص: حشره شناسی کشاورزی، سیستماتیک

پست الکترونیکی: hghajar@ut.ac.ir


 


 


 

نرگس فلاحی چرخابی (استادیار)

تخصص: بيماري شناسي گياهي- گرايش: پروكاريوت هاي بيماري زاي گياهي - ژنتيك بيماري زايي

پست الکترونیکی: falahicharkhabi@ut.ac.ir

 

 


 

فعالیت های پژوهشی گروه

مدیریت جامع آفات (IPM) خصوصاً در محصولات گلخانه ای، کنترل بیولوژیک عوامل بیماری زا و حشرات مضر، بررسی توکسین های گیاهی، سیستماتیک حشرات، بیماری های پس از برداشت محصولات باغبانی، نماتدهای خسارت زای ریشه گیاهان، بررسی اثرات سموم بر روی آفات و عوامل طبیعی و تولید محصولات ارگانیک (بدون سم)

 

امکانات

آزمایشگاه بیماری های گیاهی، قارچ شناسی، نماتدشناسی، میکروبیولوژی، حشره شناسی، فیزیولوژی حشرات و سم شناسی، سیستماتیک حشرات، جانورشناسی عمومی، شناسایی و مبارزه با علف های هرز، بیواکولوژی، کنه شناسی، گلخانه و اینسکتاریوم

 

كارشناسان گروه

 

ابراهیم رئیس محمدی: کارشناس جانورشناسی و شناسایی و مبارزه با علف های هرز

ایمیل: eraism@ut.ac.ir

 

صدیقه سالمی معز: کارشناس سیستماتیک حشرات و اکولوژی

ایمیل: sesalemi@ut.ac.ir

 

مهرنوش محمدی فر: کارشناس قارچ شناسی

ایمیل: m.mohamadifar11@ut.ac.ir