گروه علوم دام و طیور

معرفی گروه

گروه علوم دامي در سال 1363 تحت عنوان گروه امور دامی شروع به فعالیت کرد. این گروه در حال حاضر، در سه مقطع تحصیلی کارشناسی - علوم دامی گرایش نشخوارکنندگان و غیرنشخوارکنندگان، کارشناسی ارشد علوم دامی با سه گرایش "ژنتیک و اصلاح دام"، "تغذیه طیور" و "تغذیه نشخوارکنندگان" و دکتری در گرایش "تغذیه دام" را ارائه مي دهد. گروه علوم دامي داراي 11 عضو هيأت علمي در رده هاي علمي استادیار، دانشیار و استاد می باشد که همزمان با تدريس دروس مربوطه، به فعاليت هاي علمي و پژوهشي نيز مي پردازند. مقطع تحصيلات تکميلي کارشناسی ارشد علوم دامي در سال 1378، با پذيرش تعداد پنج دانشجو در رشته علوم دامي با گرايش های "ژنتيک و اصلاح نژاد" و "تغذيه دام" شروع به کار نمود. همچنین، این گروه از سال 92 در مقطع تحصیلی دکتری اقدام به پذیرش دانشجو در گرایش "تغذیه دام" نموده است.

 


 

مدیر گروه: سید داود شریفی

مرتبه علمی: دانشیار

تخصص: تغذیه طیور

ایمیل: sdsharifi@ut.ac.ir

صفحه شخصی: http://abu.ut.ac.ir/faculty/?ID=sdsharifi

رزومه: https://rtis2.ut.ac.ir/cv/sdsharifi

تلفکس: 36040907 - 021

 

مسئول دفتر:

ایمیل مسئول دفتر: 

 

 


 

اعضای هیأت علمی (به ترتیب حروف الفبا)

علی اسدی الموتی (استادیار)

تخصص: تغذیه نشخواركنندگان

پست الکترونیکی: a.alamouti@ut.ac.ir


احمد افضل‌ زاده (استاد)

تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان

پست الکترونیکی: aafzal@ut.ac.ir


محمدرضا بختیاری زاده (استادیار)

تخصص: ژنتیک و اصلاح دام

پست الکترونیکی: mrbakhtiari@ut.ac.ir


علي‌ اكبر خادم (استاد)

تخصص: تغذیه نشخوار کنندگان

پست الکترونیکی: akhadem@ut.ac.ir


رستم عبدالهی آرپناهی (استادیار)

تخصص: ژنتیک و اصلاح نژاد دام

پست الکترونیکی: r.abdollahi@ut.ac.ir

 
 

سید داود شريفي (دانشیار)

تخصص: تغذیه طیور

پست الکترونیکی: sdsharifi@ut.ac.ir


 

عبدالرضا صالحی (دانشیار)

تخصص: ژنتیک و اصلاح دام

پست الکترونیکی: arsalehi@ut.ac.ir


عبدالله محمدی سنگ چشمه (استادیار)

تخصص: بیوتکنولوژی تولید مثل دام

پست الکترونیکی: amohammadis@ut.ac.ir


محمد علی نوروزیان (دانشیار)

تخصص: تغذیه نشخوارکنندگان

پست الکترونیکی: manorouzian@ut.ac.ir


شکوفه غضنفری (دانشیار)

تخصص: تغذیه طیور

پست الکترونیکی: shghazanfari@ut.ac.ir


شیرین هنربخش (استادیار)

تخصص: تغذیه طیور

پست الکترونیکی: honarbhk@ut.ac.ir


 

امکانات

گروه علوم دامي داراي آزمايشگاه هاي تغذيه دام، ژنتيک، تعيين ضريب هضمي، تشريح و فيزيولوژي دام، میکروبیولوژی و متابولیسم عالی مي باشد. اين آزمايشگاه ها توسط کارشناسان گروه اداره شده و زير نظر مسئول آزمايشگاه ها، در امور آموزشي و پژوهشي مورد استفاده دانشجويان و اعضاي هيأت علمي گروه قرار مي گيرد.

 

آزمايشگاه تغذيه دام

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه هایی نظیر دستگاه کلدال، دستگاه اندازه گیری فیبر، ست سوکسله، شیکر، هات پلیت، کوره الکتریکی، آونو دستگاه آب مقطر گیری و دیگر دستگاه ها امکان انجام اکثر آزمایشات مربوط به تجزيه مواد خوراکي مورد استفاده دام را میسر می کند.

زمینه های فعالیت آن:

 1. برگزاري بخش عملي درس تغذيه دام ۱
 2. اندازه‌گيري پروتئين
 3. اندازه‌گيري چربي
 4. اندازه‌گيري ماده خشك، خاكستر و خاكستر نامحلول در اسيد
 5. اندازه‌گيري pH نمونه‌هاي مختلف و ظرفيت بافري
 6. اندازه‌گيري ميزان TVN نمونه‌هاي پودر ماهي
 7. راه اندازي روند اندازه‌گيري ميزان كروم در نمونه‌هاي مختلف با استفاده از دستگاه هضم كلدال و اسپكتروفوتومتر
 8. اندازه‌گيري الياف نمونه‌هاي مختلف (ADF و NDF)
 9. انجام بخشي از آماده‌سازي نمونه‌هاي مرتبط با آزمايش‌هاي دانشجويان تحصيلات تكميلي در صورت امكان
 10. وجود فريزر و سانتريفوژ و آون در آزمايشگاه، ذخيره، خشك‌كردن و آماده‌سازي نمونه‌ها را امكان پذير مي‌كند.

 

آزمایشگاه ژنتیک

این آزمایشگاه با داشتن دستگاه هایی نظیر ترمال سایکلر، سانتریفیوژ، ترازو دیجیتال، پی اچ متر، اسپکتروفتومتر، الکتروفورز، ماکروویو، اتوکلاو، آون، انکوباتور، هات پلیت، هات بلاک، فریزر 20- و ترانس لومیناتور و انواع تجهیزات دیگر طرح های پژوهشی اساتید و دانشجویان را پشتیبانی می کند.

زمینه های فعالیت آن:

 1. آزمایشات سیتوژنتیک، تعیین گروه خون
 2. کار با میکروسکوپ، ژنوتیپ مگس سرکه
 3. استخراج DNA ,RNA ،PCR و بیان ژن
 4. رنگ آمیزی و تهیه ژل
 5. انگشت نگاری
 6. الکتروفورز افقی و عمودی، عکس برداری ژل
 7. اسپکتروفتومتر
 8. طراحی پرایمر
 9. بیوانفورماتیک
 10. تهیه بافرها، سانتریفیوژ
 11. ژنتیک کمی و كار با انواع نرم افزارهاي آماري SAS ،OLIGO ،CLC ،ASREML و END NOTE و REAL TIME
 12. همكاری با اساتید مربوطه در زمینه دروس ژنتیك دام و طیور
 13. ارتباط با موسسات علمی و شركت های مرتبط با این رشته
 14. راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد در موارد: تعيين پليمرفيسم در جمعيت ها، تهيه لام هاي سلولي و كروموزومي (از ريشه پياز و ...)، آزمايش استخراج DNA , RNA و تهيه ژل آگارز و اكريل اميد، محلول سازي و ساخت انواع بافرها TBE , TAE و انواع ليزكننده هاي سلولي و ستاپ كليه آزمايشات ژنتيكي... آماده سازي و طراحي پرايمر، تعيين دماي انلينگ و كيفيت سنجي مواد استخراجي، رفع مشكلات آلودگي و جلوگيري از آلودگي ها، خالص سازي، كلون كردن PCR، بررسي و شناخت SNIPS و تشخيص جهش ها و نوع آلل هاي ژنوتيپ... روشهاي نوتركيبي، توالي يا بيونيز انجام انواع PCR: RFLP , SSCP , RAPD...
 15. آموزش ايمني كار با دستگاه ها و تجهيزات؛ ايمني كار با مواد شيميايي و خطرساز؛ ايمني با مواد بيولوژيك

 

آزمايشگاه میکروبیولوژی

این آزمایشگاه با دارا بودن تجهیزات هود ميكروبيولوژي لامينار، انكوباتور، اتوكلاو، ميكروسكوپ، ورتكس، شيكر افقي و يخچال معمولي و ...، فعالیت هایی شامل کشت‌هاي ميكروبي، اندازه گيري پارامترهاي بيوشيميايي خون، شمارش گلبول‌هاي خون پرندگان، عملي تشريح و فيزيولوژي دام، ميكروبيولوژي صنايع غذايي، انجام آزمايش‌هاي اكسيداسيون و احيای گوشت، برگزاری عملیات درس میکروبیولوژی عمومی و نیز انجام آزمایشات مرتبط با طرح های پژوهشی اعضای هیأت علمی و پایان نامه های دوره تحصیلات تکمیلی را انجام می دهد.

 

آزمايشگاه تعيين ضريب هضمي

این آزمایشگاه با داشتن تجهيزاتی مانند قفس های متابولیکی و باسکول امکان استفاده از دام زنده را براي آزمايشات اندازه گيري ضريب هضمي و تجزيه پذيري مواد خوراکي مختلف و به عبارت دیگر، آزمایشات درون تنی بر روی حیوان زنده فراهم می سازد.

 

آزمايشگاه متابولیسم عالی

در این آزمایشگاه، دستگاه هایی مانند کوره الکتریکی، آون و فریزر 50- وجود دارد. فعالیت های این آزمایشگاه شامل انجام آزمایشات مرتبط با طرح های پژوهشی اعضای هیأت علمی و پایان نامه های مقاطع تحصیلات تکمیلی می باشد.

 

آزمايشگاه تشريح و فيزيولوژي

در این آزمایشگاه، دانشجويان با آناتومي بدن دام ها آشنا می شوند و عمل کالبدشکافي بر روي بدن دام هاي مختلف انجام می شود.

همچنین، امکان انجام آزمایشات مربوط به تولید گاز برای بررسی شرایط و روند تخمیر مواد خوراکی در شرایط شکمبه نیز فراهم شده است.

کلاس سمعي بصري از دیگر امکانات گروه علوم دامی است که براي تدريس و ارائه سمينارها مورد استفاده قرار می گیرد.

 

مزارع آزمايشي

در مزرعه آموزشي و تحقيقاتي قزلاق، فارم هاي گاوداري، گوسفندداري و پرورش طيور فعاليت دارند. در گاوداري تمام امکانات لازم براي پرورش گاو شيري موجود بوده و اساتيد و دانشجويان کارشناسي ارشد در صورت نياز طرح ها و پايان نامه هاي مرتبط با گاو شيري و گوساله پرواري را در اين مزرعه انجام مي دهند. در گوسفندداري نژاد زندي موجود بوده و پايان نامه های دانشجويي در این بخش قابل انجام است. يک واحد پرورش طيور نيز در مزرعه وجود دارد. همچنين، علاوه بر امکانات مزرعه اي ذکر شده واحد پرورش کرم ابريشم و زنبورداري نيز در داخل پردیس و در گروه علوم دامي فعال بوده و دروس مربوطه در اين واحدها ارائه مي گردد. ضمنا، در اين گروه يک واحد پرورش بلدرچين و جوجه گوشتی نيز داير است که امکان انجام تحقيقات و پژوهش بر روي بلدرچين و جوجه گوشتی براي دانشجويان مقاطع کارشناسي ارشد، دکترا و نیز اساتيد گروه را فراهم می کند.

  

كارشناسان گروه

 

زهرا باجلان‌: كارشناس كرم ابريشم و زنبور عسل و تشریح فیزیولوژی تولیدمثل

ایمیل: zbajelan@ut.ac.ir

 

داود قندي: كارشناس پرورش طیور و راهنمایي و كمك به دانشجويان كارشناسي ارشد

ایمیل: dghandi@ut.ac.ir

 

مهدی ميرشاهي: كارشناس تغذيه و فيزيولوژي

ایمیل: mmirshahi@ut.ac.ir 

 

سمیه زینلی: کارشناس ژنتیک

ایمیل: szeinali@ut.ac.ir