فرم ها و گواهی ها

فرم ها و گواهی های معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

فرم های آموزشی مقاطع تحصیلات تکمیلی 

           
مراحل و مدارک لازم جهت دفاع از رساله پایان نامه

 مراحل فارغ التحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

گواهی مجوز دفاع از رساله های دکتری تخصصی

گواهی مجوز دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

گزارش وضعیت تحصیلی از تاريخ شروع به تحصيل تا نيمسال اول دوم سال تحصيلي

 فرم تقاضای ترک تحصیل دایم دانشجو (انصراف از تحصیل)

           
           
فرم تسویه حساب دانشجوی انتقال دایم چگونگي تأييد مقاله فرم درخواست مرخصی تحصیلی كاربرگ رويت كارنامه دانشجو گزارش پیشرفت و مجوز ادامه تحصیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی فرم تسویه حساب دانشجوی محروم از تحصیل
           
           
شهريه مقطع كارشناسي ارشد نوبت دوم سال تحصيلي فرم جديد تعهدنامه مفقود شدن كارت دانشجويي        

 


 

فرم های فرصت مطالعاتی

 فرم تعهد کارمندی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی

 

فرم وثیقه ملکی دانشجویان دوره دکتری جهت استفاده از فرصت تحقیقاتی

 فرایند اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت (خارج از کشور) دانشگاه تهران  شیوه نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت (داخل و خارج از کشور)

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی

اطلاعیه معرفي دانشجويان استفاده از فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي خارج از كشور در سال ۹۶ جدید

فرم های 101 تا 104 جهت استفاده دانشجویان متقاضی فرصت مطالعاتی جدید      

 


 

فرم های آموزشی مقطع کارشناسی

ju  دانلود کامل فرم های عمومی

ju فرم تعهد مهمان

ju بخشنامه/ آيين نامه - شيوه نامه بنياد ملي نخبگان