تقویم آموزشی

 تقویم آموزشی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا - دانشگاه تهران

 


 

تقویم آموزشی:

 

۲۳ بهمن
 
 شروع حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶
 
 
 
۲۵ بهمن
 
پایان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶