تقویم آموزشی

 تقویم آموزشی نیم سال دوم سال تحصیلی 96-1395

 

ju تقویم آموزشی مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران

 


 

تقویم آموزشی:

 

16 اردیبهشت

شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395

 

27 اردیبهشت

پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395

 

10 خرداد

پایان کلاس های درسی نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395

 

20 خرداد

شروع امتخانات نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395