تقویم آموزشی

 تقویم آموزشی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا - دانشگاه تهران

 


 

 

تقویم آموزشی:

 

10 مهر

شروع حذف و اضافه نیمسال اول سال 97-1396

 

12 مهر

پایان حذف و اضافه نیمسال اول سال 97-1396

 

11 آذر

شروع ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

 

25 آذر

شروع حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶