آیین نامه ها، مقررات و بخشنامه ها

اداره کل برنامه‌ریزی و نظارت آموزشی

آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه - سال ۱۳۹۵

آیین‌نامه ترفیع سالانه اعضای هیأت علمی دانشگاه - سال ۱۳۹۴

آیین‌نامه تطبیق نظام ترفیع سالیانه اعضای هیأت علمی دانشگاه - سال ۱۳۹۵

 


 

اداره کل خدمات آموزشی

(معاونت پذیرش و ثبت نام)

 

الف - مقطع کارشناسی

آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲)

آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۳ و پس از آن)

آیین نامه تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا

 

ب - مقطع دکتری عمومی

آیین نامه آموزشی مقطع دکتری عمومی (حرفه‌ای) دامپزشکی (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۳ و قبل از آن)

 

ج - مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳)

آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۴ و پس از آن)

 

د - مقطع دکتری تخصصی

آیین نامه آموزشی دکتری تخصصی (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴)

آیین نامه آموزشی دکتری تخصصی (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۵ و پس از آن)

 

ه - سایر

آیین نامه آموزشی دوره مجازی (برای ورودی‌های سال ۱۳۹۳ و پس از آن)

آیین نامه بررسی مدارک بیماری دانشجویان دانشگاه تهران

بخشنامه مرخصی تحصیلی دانشجو به دلیل بارداری و زایمان

آیین نامه ثبت نام مشمولان در مهر ماه سال ۱۳۹۱ و ادامه تحصیل ناشی از اجرای قانون جدید وظیفه عمومی

 


 

معاونت پایش و فناوری

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقاطع دکتری تخصصی

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

راهنمای اعطای جایزه تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر

بخشنامه عدم امکان استرداد شهریه دانشجویان

مصوبه شورای هدایت استعداد درخشان در خصوص نحوه محاسبه ده درصد برتر دانشجویان کارشناسی برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعداد درخشان)

مصوبه شورای هدایت استعداد درخشان در خصوص همزمانی تحصیل در رشته دوم با دوره کارشناسی ارشد

بخشنامه حمایت بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان نمونه کشوری

 


 

معاونت دانش آموختگان

گردش کار گزارش فراغت از تحصیل در اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه

مدارک مربوط به صدور گواهی موقت در کلیه مقاطع

مدارک مربوط به صدور دانشنامه و ریزنمرات رسمی فارسی در کلیه مقاطع

مدارک لازم جهت صدور تاییدیه و ریزنمرات برای مقاطع بالاتر

آیین‌نامه صدور گواهی رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد

هزینه تحصیلی (آموزش رایگان) دانشجویان در مقاطع مختلف و سال‌های مختلف