اخبار مربوط به دی 1394

 • کارگاه آموزشی خروج اضطراری از آپارتمان هنگام زلزله در مجتمع شهید مظفر (تاریخ ایجاد: 1394.10.30)
 • مشاهده برنامه نيمسال دوم 94-95 (تاریخ ایجاد: 1394.10.29)
 • بازدیدجناب دکتر مجتبی صدیقی معاونت محترم وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان (تاریخ ایجاد: 1394.10.23)
 • تقدیر از برگزیدگان حلقه صالحین پایگاه بسیج کارکنان در مسابقه (یاران امام حسین) (تاریخ ایجاد: 1394.10.22)
 • برگزاری مجموعه کارگاههای آموزشی در حوزه ژنتیک (تاریخ ایجاد: 1394.10.22)
 • گزارش بیست و چهارمین جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران (تاریخ ایجاد: 1394.10.7)
 • تجلیل از پژوهشگران برگزیده شهرستان پاکدشت (تاریخ ایجاد: 1394.10.7)
 • چهل و ششمين جلسه مشاوران بين الملل دانشگاه تهران (تاریخ ایجاد: 1394.10.6)
 • چهارمین جلسه هم اندیشی اساتید پردیس ابوریحان (تاریخ ایجاد: 1394.10.6)
 • گزارش چهاردهمین جشنواره ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران (تاریخ ایجاد: 1394.10.6)
 • انتخاب کارشناس برتر چهاردهمین جشنواره ورزشی دانشجویان (تاریخ ایجاد: 1394.10.6)
 • بازدید جناب آقای دکتر سید ضیاء هاشمی معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم از پردیس (تاریخ ایجاد: 1394.10.6)
 • كارگاه نحوه خروج و استفاده از پله هاي اضطراري ،خوابگاه كوثر (تاریخ ایجاد: 1394.10.5)
 • بولتن روزانه اخبار دانشگاه تهران در مطبوعات و رسانه‌ها(167,168,169,170) (تاریخ ایجاد: 1394.10.1)