آخرین اخبار

 • برگزاری کارگاه آموزشی با موضوع "نگارش مبانی نظری پژوهش" (تاریخ ایجاد: 1396.4.4)
 • برقراری دسترسی دانشگاه تهران به پایگاه OnePetro [جدید] (تاریخ ایجاد: 1396.4.4)
 • افزایش سرعت و کیفیت دسترسی کاربران دانشگاه تهران به محتوای اینترنتی داخل کشور [جدید] (تاریخ ایجاد: 1396.4.4)
 • ساعت کار بخش های مختلف کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (تاریخ ایجاد: 1396.4.3)
 • تمدید دسترسی به پایگاه اطلاعاتی Emerald (تاریخ ایجاد: 1396.4.3)
 • دسترسي دانشگاه تهران به پايگاه اطلاعاتي Emerald تمديد شد.
 • آغاز ثبت نام آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی (تاریخ ایجاد: 1396.4.3)
 • بازدید ریاست محترم دانشگاه تهران از پردیس ابوریحان (تاریخ ایجاد: 1396.3.30)
 • تغییر زمان مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفیت مقطع دکتری ورودی 96 (تاریخ ایجاد: 1396.3.30)
 • کارگاه آموزشی هفتگی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران - روز چهارشنبه مورخ 96/03/31 (تاریخ ایجاد: 1396.3.29)
 • معرفي سامانه انتشار محتواي آموزشي دانشگاه فردوسی مشهد (تاریخ ایجاد: 1396.3.29)
 • اطلاعیه نمایشگاه مدیریت سبز: برگزاری دومین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی مدیریت سبز - شهریور 96 (تاریخ ایجاد: 1396.3.28)
 • بهره برداری سامانه آبیاری و تغذیه هوشمند (تاریخ ایجاد: 1396.3.28)
 • کارگاه آموزشی روش تحقیق (تاریخ ایجاد: 1396.3.28)
 • راهنمای جامع تلفن های دانشگاه تهران (تاریخ ایجاد: 1396.3.24)
 • اطلاعیه ثبت نام کلاس های ورزشی فصل تابستان (تاریخ ایجاد: 1396.3.24)
 • تازه های کتاب (تاریخ ایجاد: 1396.3.23)
 • جدول زمان بندی مصاحبه و ارزیابی تخصصی معرفی کنندگان چند برابر ظرفیت آزمون ورودی دکترا (تاریخ ایجاد: 1396.3.23)
 • آشنايي با مقررات انضباطي امتحانات (تاریخ ایجاد: 1396.3.23)
 • تغییر ساعت برگزاری امتحانات (تاریخ ایجاد: 1396.3.23)
 • دوماهنامه خبری دانشگاه تهران - نشریه مدت (تاریخ ایجاد: 1396.3.23)