تندیس ابوریحان - درب ورودی شمالی پردیسساختمان مدیریتمحوطه پردیسمحوطه پردیسزنبورداری - گروه علوم دام و طیورسالن مطالعه - کتابخانه پردیسخوابگاه دخترانه کوثرآزمایشگاه گروه باغبانیآزمایشگاه گروه حشره شناسی و بیماریهای گیاهیایستگاه هواشناسی
*** ولادت امام حسین مبارک ***

آخرین به روز رسانی

  • چهارشنبه ، 6 ارديبهشت 1396