روابط بین الملل

 

مشاور ریاست پردیس در امور بین الملل:

عبداله محمدی سنگ چشمه

تخصص: بیوتکنولوژی تولید مثل دام

ایمیل: amohammadis@ut.ac.ir

صفحه شخصی: http://abu.ut.ac.ir/faculty/?ID=amohammadis 

تلفکس:  36041218-021

کارشناس روابط بین الملل

 نام و نام خانوادگی ایمیل
شماره تماس
     
محمد صادق دلدار

mdeldar110@ut.ac.ir

36041218

     

دفتر روابط بین الملل پردیس ابوریحان در تاریخ 87/09/01 افتتاح گردید. با توجه به اهمیت فعالیت های بین المللی دانشگاهی و ضرورت گسترش فعالیت های بین المللی دانشگاه تهران دفاتر مشاورین بین المللی در پردیس ها و دانشکده های مختلف راه اندازی شدند. اهداف عمده ای که از راه اندازی این دفاتر دنبال می شود عبارتند از:

  • تمرکز زدایی و تفویض اختیارات بیشتر به دفاتر بین الملل پردیس ها و دانشکده ها
  • توسعه کمی و کیفی روابط بین الملل دانشگاه

 

وظایف محوله به مشاور بین الملل این پردیس عبارت است از:

  • پی گیری تفاهم نامه های پردیس ها
  • برگزاری کنفرانس های بین المللی
  • فراهم نمودن شرایط بازدید رایزن های فرهنگی و وابستگان علمی سفارتخانه های خارجی از پردیس
  • تلاش جهت جذب دانشجویان خارجی
  • تشویق اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان جهت مشارکت فعالانه در امور بین الملل

توجه: جهت بررسی کلیه درخواست های بین المللی شورائی متشکل از ریاست، معاونت علمی و مشاور امور بین الملل پردیس تشکیل می شود که کلیه درخواست های شرکت اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کنگره و مجامع بین المللی مطرح و پس از بررسی و تصویب، احکام صادر می گردد.

 


 

تابلو اعلانات