اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 67 نتیجه
از 2
 
محسن ابراهیمی

محسن ابراهیمی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد ابونجمی

محمد ابونجمی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040614
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه آذری کیا

فاطمه آذری کیا 

استادیار
شماره تماس: 02136040910
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهزاد آزادگان

بهزاد آزادگان 

دانشیار
شماره تماس: 02136040906
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی ایزدی دربند

علی ایزدی دربند 

دانشیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اسدی الموتی

علی اسدی الموتی 

استادیار
شماره تماس: 02136040907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
احمد افضل زاده

احمد افضل زاده 

استاد
شماره تماس: 02136040907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلام عباس اکبری

غلام عباس اکبری 

دانشیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلام علی اکبری

غلام علی اکبری 

دانشیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی اکبر خادم

علی اکبر خادم 

استاد
شماره تماس: 02136040907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ایرج اله دادی

ایرج اله دادی 

استاد
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه امینی

فاطمه امینی 

استادیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حشمت اله امینیان

حشمت اله امینیان 

دانشیار
شماره تماس: 02136040909
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدرضا بختیاری زاده

محمدرضا بختیاری زاده 

استادیار
شماره تماس: 02136040907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فاطمه بناءکاشانی

فاطمه بناءکاشانی 

استادیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمدابراهیم بنی حبیب

محمدابراهیم بنی حبیب 

دانشیار
شماره تماس: 02136040906
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ارسلان جمشیدنیا

ارسلان جمشیدنیا 

استادیار
شماره تماس: 02136040909
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سامان جوادی پیر بازاری

سامان جوادی پیر بازاری 

استادیار
شماره تماس: 02136040906
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
غلام رضا چگینی

غلام رضا چگینی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040614
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید رضا حسن بیگی بیدگلی

سید رضا حسن بیگی بیدگلی 

استاد
شماره تماس: 02136040614
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
کتایون خردمند

کتایون خردمند 

دانشیار
شماره تماس: 02136040909
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مرتضی خشه چی

مرتضی خشه چی 

استادیار
شماره تماس: 02136040614
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شیرین دیانتی دیلمی

شیرین دیانتی دیلمی 

استادیار
شماره تماس: ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد دهقانی

محمد دهقانی 

استادیار
شماره تماس: 02136040910
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حسین رامشینی

حسین رامشینی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی رحیمی خوب

علی رحیمی خوب 

استاد
شماره تماس: 02136040906
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمود روزبان

محمود روزبان 

استادیار
شماره تماس: ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عباس روزبهانی

عباس روزبهانی 

استادیار
شماره تماس: 02136040906
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محبوبه زارع مهرجردی

محبوبه زارع مهرجردی 

استادیار
شماره تماس: ۰۲۱۳۶۰۴۱۰۸۹
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نوید یزدانی

نوید یزدانی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
پیام زرافشان

پیام زرافشان 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید احمد سادات نوری

سید احمد سادات نوری 

استاد
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جابر سلطانی

جابر سلطانی 

استادیار
شماره تماس: 02136040906
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
الیاس سلطانی

الیاس سلطانی 

استادیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی شریعتمداری

مهدی شریعتمداری 

مربی
شماره تماس: 02136040614
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
سید داود شریفی

سید داود شریفی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی شریف پاقلعه

علی شریف پاقلعه 

مربی
شماره تماس: 02136040910
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نوازاله صاحبانی

نوازاله صاحبانی 

دانشیار
شماره تماس: 02136041089
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رضا صادقی

رضا صادقی 

استادیار
شماره تماس: 02136040909
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عبدالرضا صالحی

عبدالرضا صالحی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رستم عبدالهی آرپناهی

رستم عبدالهی آرپناهی 

استادیار
شماره تماس: 02136040907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مصطفی عرب

مصطفی عرب 

استادیار
شماره تماس: 02136041089
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اکبر عرب حسینی

اکبر عرب حسینی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040614
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ساسان علی نیائی فرد

ساسان علی نیائی فرد 

استادیار
شماره تماس: 02136041089
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
شکوفه غضنفری

شکوفه غضنفری 

دانشیار
شماره تماس: 02136040907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علی فدوی

علی فدوی 

دانشیار
شماره تماس: 02136040910
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
بهروز فوقی

بهروز فوقی 

مربی
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید قاجاریه

حمید قاجاریه 

استادیار
شماره تماس: 02136040909
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مجید قربانی جاوید

مجید قربانی جاوید 

استادیار
شماره تماس: 02136040615
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
محمد حسین کیانمهر

محمد حسین کیانمهر 

استاد
شماره تماس: 02136040614
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 67 نتیجه
از 2