مدیریت سبزتندیس ابوریحان - درب ورودی شمالی پردیسساختمان مدیریتمحوطه پردیسمحوطه پردیسزنبورداری - گروه علوم دام و طیورسالن مطالعه - کتابخانه پردیسآزمایشگاه گروه باغبانیآزمایشگاه گروه حشره شناسی و بیماریهای گیاهیخوابگاه دخترانه کوثر
*** نمایشگاه "مدیریت سبز": 12 تا 15 بهمن ***

آخرین به روز رسانی

  • چهارشنبه ، 29 دي 1395