تندیس ابوریحان در ورودی شمالی پردیسساختمان مدیریتمحوطه پردیسمحوطه پردیسخوابگاه دخترانه کوثرسالن مطالعه پردیسآزمایشگاه گروه باغبانیآزمایشگاه گروه فنی کشاورزیآزمایشگاه گروه حشره شناسی و بیماریهای گیاهیایستگاه هواشناسی مزرعه آموزشی و پژوهشی
هفته دولت که با نام و یاد شهیدان رجایی و باهنر مزین گشته است گرامی باد.

آخرین به روز رسانی

  • سه شنبه ، 4 شهريور 1393