تندیس ابوریحان در ورودی شمالی پردیسساختمان مدیریتمحوطه پردیسمحوطه پردیسخوابگاه دخترانه کوثرسالن مطالعه پردیسآزمایشگاه گروه باغبانیآزمایشگاه گروه فنی کشاورزیآزمایشگاه گروه حشره شناسی و بیماریهای گیاهیایستگاه هواشناسی مزرعه آموزشی و پژوهشی
آغاز سال تحصیلی جدید بر عموم همکاران ارجمند و دانشجویان عزیز مبارک باد.

آخرین به روز رسانی

  • چهارشنبه ، 26 شهريور 1393