تندیس ابوریحان در ورودی شمالی پردیسساختمان مدیریتمحوطه پردیسمحوطه پردیسخوابگاه دخترانه کوثرسالن مطالعه پردیسآزمایشگاه گروه باغبانیآزمایشگاه گروه فنی کشاورزیآزمایشگاه گروه حشره شناسی و بیماریهای گیاهیایستگاه هواشناسی مزرعه آموزشی و پژوهشی
سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی گرامی باد.

آخرین به روز رسانی

  • دوشنبه ، 25 اسفند 1393