تندیس ابوریحان - درب ورودی شمالی پردیسساختمان مدیریتمحوطه پردیسمحوطه پردیسزنبورداری - گروه علوم دام و طیورسالن مطالعه - کتابخانه پردیسخوابگاه دخترانه کوثرآزمایشگاه گروه باغبانیآزمایشگاه گروه حشره شناسی و بیماریهای گیاهیایستگاه هواشناسی
*** پیشاپیش سال نو بر دانشگاهیان محترم مبارک باد ***

آخرین به روز رسانی

  • سه شنبه ، 24 اسفند 1395